S pietou: Odišla Veronika Polinová

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí pani Veroniky Polinovej, bývalej dlhoročnej zamestnankyne oddelenia správy budov na Rektoráte SPU.

Pani Vierka, ako ju volali kolegyne, bývala počas svojho pôsobenia pravidelnou dopisovateľkou Poľnohospodára. Jej príspevky boli najmä z oblasti tvorby a poézie.

Veronika Polinová zomrela 12. októbra 2023 vo veku 88 rokov. Na poslednej ceste ju odprevadíme 19. októbra 2023 o 15.00 h na Mestskom cintoríne v Nitre.

Česť jej pamiatke

Ísť späť