S Jánom Mezeyom: Spolupráca s praxou prináša ovocie. A to doslova, v podobe ovocného sadu

napísal

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade.

Vzniká v priestoroch Demonštračnej záhrady Botanickej záhrady SPU v Nitre na ploche 0,8 hektárov a zodpovedá najnovším štandardom pestovania a produkcie ovocia. Garantom sadu je doc. Ing. Ján Mezey, PhD., z Ústavu záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Pán docent, všimli sme si, že popri novej výsadbe starých odrôd jabloní „vyrastá“ v priestoroch Demonštračnej záhrady BZ aj niečo iné. Priblížite, čo to je?

V priebehu jesene 2021 sa začalo s výstavbou železobetónovej opornej konštrukcie pre nový intenzívny sad ovocných drevín, ktorá je identická s najmodernejšími systémami konštrukcií v ovocinárskej Európe, komponenty sú od renomovaných talianskych, rakúskych a holandských spoločností Wiesel a Fruit Security. Konštrukcia bude slúžiť ako opora pre stromčeky, ale poskytne vo forme sietí aj ochranu proti krupobitiu, čiastočne aj slnečnému úpalu a prostredníctvom špeciálnej nadkorunovej fólie i ochranu proti nadmernému množstvu vlahy, ktorá môže spôsobovať praskanie plodov čerešní v priebehu dozrievania. Systém bude v budúcnosti rozšírený aj o bočné zasieťovanie, ako ochrana proti novým škodcom.

Aké ovocné druhy ste vysadili v novozaloženom sade?

V sade je vysadených 120 kusov čučoriedok v šiestich odrodách, 5 odrôd broskýň v počte 137 ks, z toho jedna nektarinka a jedna tzv. sendvičová broskyňa, 21 odrôd jabloní v počte 840 ks a 6 odrôd čerešní v počte 322 ks. Väčšina odrôd je licenčne chránená, sú to tzv. klubové odrody, ktoré sú dostupné len pre profesionálnych producentov, v záhradných centrách ich nenájdete a museli sme podpísať doložku, že z týchto stromov sa nebude odoberať žiadny množiteľský materiál. Stromčeky pochádzajú z rôznych škôlok v Európe.

Vyzerá to byť nákladná investícia. Mali ste na to nejaký projekt?

Nie, nebolo to riešené v rámci známych projektových schém, ale na základe zmluvy o realizácii aplikovaného výskumu zo spoločnosťou Bonum, ktorá mala financovať celý sad. Keďže sme museli rešpektovať byrokratické procesy v rámci verejného obstarávania a uplynulo mnoho času od pôvodnej cenovej ponuky od dodávateľa konštrukcie a samotného obstarania, nezvýšili financie na zasieťovanie, nadkorunovú fóliu a ani na stromčeky. Keďže stromčeky sú nevyhnuté, financie nakoniec zabezpečil Dekanát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Všetkému predchádzal projekt kompletných rozvodných systémov závlahy, v podstate na celý areál záhrady, z ktorých sa zrealizovala väčšina. Tieto rozvody nevidieť, pretože sú v zemi, ale toto bol jeden z hlavných predpokladov realizácie výsadby. Takže väčšina hlavných plôch je napojiteľná na tento systém, stačí len nainštalovať samotné závlahové hadice a naprogramovať frekvenciu závlahy. Bez vody to nejde. Celé financovanie závlahových rozvodov bolo zastrešené Rektorátom SPU v Nitre.

Samotnej výsadbe iste predchádzalo množstvo úkonov. Aké práce ste museli realizovať?

Najskôr bolo treba zlikvidovať staré výsadby, ktoré boli odrodovo, tvarovo a vôbec celkovo neefektívne. Nasledovala hlboká orba a osev plochy vhodnými predplodinami a jej následné zaoranie. V lete 2020 bol nachystaný projekt výsadby a zameranie jednotlivých častí sadu pomocou GPS.

Na jeseň po ASP bolo vykonané hnojenie maštaľným hnojom v dávke 80 t/ha a zaorané hlbokou orbou, hrubá brázda sa ponechala aj počas zimy. Na jar a v lete 2021 nasledovalo diskovanie a odstraňovanie burín podľa potreby, na jeseň prišlo na rad kombinátorovanie a počas mesiacov november – december sme pristúpili k výstavbe opornej konštrukcie. Na jar 2022 sa odstránili buriny, v apríli sme nainštalovali hadice na kvapkovú závlahu a naprogramovali ju na potrebné frekvencie spúšťania podľa potreby. Odskúšali sme ju a samotná výsadba stromčekov bola zrealizovaná v máji 2022 pomocou špeciálneho vysádzacieho stroja. Na jeseň 2022 prebehne výsev špeciálnej trávnej zmesi určenej pre ovocné sady. Čučoriedky sú umiestnené v 35 l kontajneroch so špeciálnym kyslým substrátom a sú zapustené do zeme.

Zapojili sa do prác aj študenti?

Samozrejme, bez ich pomoci by bol tento projekt nerealizovateľný. Už od vzniku myšlienky sme s nimi počítali a zapájali ich do procesov v rámci rôznych predmetov, kurzov a individuálnych terénnych cvičení. Rád konštatujem, že práce si užívali a naučili sa mnoho činností, ktoré sa robia aj vo veľkovýrobe.

Ako bude prebiehať ďalšia starostlivosť o výsadbu a koordinácia prác?

Koordináciu prác budem mať na starosti ja a bude pozostávať z činnosti ako sú rezy, závlaha, hnojenie, ochrana a starostlivosť o pôdu v medziradí, príkmenných pásoch a zbery ovocia. Najdôležitejšie činnosti budú vykonávať pracovníci Ústavu záhradníctva FZKI, ako aj študenti v rámci odborných predmetov, kurzov a individuálnych terénnych cvičení. Vybrané činnosti budú zabezpečované pracovníkmi Botanickej záhrady SPU v Nitre. Spoločnosť Bonum sa ponúkla na odkúpenie časti našej produkcie. Zvyšok bude k dispozícii na voľný predaj a zužitkovanie pri riešení záverečných prác, či iných zmluvných výskumov.

Bude v sade realizovaný aj nejaký výskum?

Keďže ide o výskumný projekt, v sade bude prebiehať aj výskum mimo tém záverečných prác. Keďže väčšina odrôd vysadených v sade je na území Slovenska nová, bude prebiehať komplexné hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, konkrétne fenologických ukazovateľov, susceptibility na choroby a škodcov, reakcie na rezy a tvarovanie, vnútorné a nutričné vlastnosti plodov, respektíve ich vhodnosť na šťavy, aplikácie rôznych pôdnych kondicionérov a prírodných látok, mykorízne spoločenstvá atď., možností je veľa.

Z monitorovania médií:

TASR: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022052300000252

Dnes24 Nitra: https://nitra.dnes24.sk/cucoriedky-broskyne-aj-ceresne-v-botanickej-zahrade-spu-vznika-novy-ovocny-sad-416540

Ísť späť