Rektorka prijala poľských výskumníkov

napísal

Zástupcovia poľského Inštitútu záhradníctva v Skierniewice - prof. Stanislaw Kaniszewski a prof. Lidia Sas-Paszt, spoločne s poľským producentom hnojív, pôdnych biostimulátorov z firmy Mirpol - Miroslawom Lopuckim, navštívili 9. marca Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Na pôde univerzity hostí v sprievode predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu prijala rektorka Klaudia Halászová.

Inštitút záhradníctva (Instytut Ogrodnoctwa) Skierniewice poskytuje svoju vedeckú základňu pre potreby poľského záhradníctva už vyše sedemdesiat rokov. V súčasnosti výskumníci inštitútu riešia problémy moderného poľnohospodárstva. Poskytujú inovatívne technologické riešenia, nové odrody a princípy ochrany rastlín proti škodcom a patogénom uplatňované v záhradníckej výrobe.

Po diskusii s rektorkou K. Halászovou hostia navštívili laboratória univerzity a Výskumné centrum AgroBioTech. Spoločne sa hľadali možnosti prieniku výskumných oblastí na obidvoch stranách s prepojením na komerčných výrobcov a odbornú prax na Slovensku a v Poľsku. Zameranie výskumu vo VC ABT predstavila riaditeľka Lucia Gabríny.

Na záver prorektor SPU pre komunikáciu a prax Pavol Findura poľských kolegov informoval o možnostiach poloprevádzkových a prevádzkových pokusov na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany.

Obe strany sa dohodli na vytvorení zmiešaných výskumných tímov, podmienky spolupráce budú definované v Memorande o spolupráci.

Na snímkach: Poľskí odborníci v sprievode Jaroslava Karahutu navštívili Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre  

Ísť späť