Recenzia: Základy strojárskych technológií

napísal

Vo Vydavateľstve SPU vyšla v uplynulých dňoch vysokoškolská učebnica s uvedeným názvom.

Ako v úvode píše autor prof. Maroš Korenko z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty, publikácia je určená študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia TF na získanie teoretických poznatkov z oblasti strojárskych technológií spracovania kovových materiálov.

V učebnici sú v štyroch kapitolách spracované základné charakteristiky spôsobov merania a meradiel, operácií predchádzajúcich trieskovému obrábaniu a delenie materiálov, jednotlivých technológií obrábania (strojného aj ručného), dokončovacích spôsobov obrábania, ako aj spájania materiálov nitovaním, lepením, a zváraním. Piatu kapitolu tvorí zoznam použitej literatúry.

Čitateľ získa informácie o možnostiach jednotlivých technológií, nástrojoch, strojoch, prípravkoch, ako aj o bezpečnosti práce pri obrábaní kovov. Zároveň nadobudne poznatky pre orientáciu v oblasti strojárskych technológií z pohľadu terminológie, vhodnosti tej ktorej technológie pre konkrétnu výrobu, možností existujúcich zariadení, noriem a pod.

Takmer 80-stranová učebnica je vhodne doplnená obrázkami a tabuľkami.

 

Ísť späť