Recenzia: Zakladanie a ošetrovanie trávnikov

napísal

Vo Vydavateľstve SPU v Nitre vyšla koncom minulého roka publikácia Zakladanie a ošetrovanie trávnikov.  Autori z Ústavu agronomických vied Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre – Ing. Peter Kovár, PhD., doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD., a Ing. Peter Hric, PhD., sa v nej zameriavajú na problematiku trávnikárstva.

Ako autori uvádzajú v úvode učebnice, rozvoj miest, vidieka, cestnej siete a priemyselných centier je nevyhnutne spätý s úpravou životného prostredia vrátane budovania parkov, verejnej zelene, rekreačných a športových areálov. Ako najvhodnejší prvok sa stále javia práve trávniky, ktorých význam v životnom prostredí človeka je umocnený aj jednotlivými funkciami, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. „Svieža zelená farba udržiavaného trávnika pôsobí upokojujúco a optimisticky. Okrem toho, trávnik dokonale kopíruje terén a dobre založený trávnik vytvára pocit čistoty, upravenosti a poriadku“ píšu autori.

Dodávajú, že jedným z dôvodov, prečo sa trávy využívajú v takom rozsahu je, že sú ekologicky veľmi plastickou a adaptabilnou skupinou rastlín. Osídľujú všetky výškové stupne, vegetačné pásma a ekologické stanovištia od suchých, kamenistých a skeletovitých pôd až po trvala zamokrené, ťažké a zasolené pôdy.

Obsah učebnice pozostáva z deviatich kapitol, zamerané sú na trávnikový ekosystém, morfológiu a biologické vlastnosti tráv, charakteristiku trávnikových druhov tráv, trávnikové miešanky, ako aj na zakladanie a ošetrovanie trávnikov.

Sto osemdesiat stranová publikácia je vhodne doplnená obrázkami a grafmi.

Ísť späť