Recenzia: The Use of Aromatization and Smart Solutions in Selected Economic Sectors

napísal

Vo Vydavateľstve SPU vyšla publikácia s názvom The Use of Aromatization and Smart Solutions in Selected Economic Sectors (Využitie aromatizácie a smart riešení vo vybraných odvetviach hospodárstva) Ing. Jakuba Berčíka, PhD., a kolektívu.

Monografia v anglickom jazyku poskytuje základ pre systematický prehľad synergického pôsobenia medzi mozgovými, fyziologickými a psychologickými procesmi s aromachológiou, ktoré v súčasnosti absentuje, ako aj hodnotenie ich ekonomickej efektívnosti a účinnosti vo vybraných odvetviach národného hospodárstva, a to vo výrobe, obchode a službách.

Ako píšu autori, inovatívne výskumné riešenia a spotrebiteľská neuroveda reprezentované biometrickými, neurobiologickými a behaviorálnymi štúdiami v reálnych i laboratórnych podmienkach umožňujú podnikom prijímať efektívnejšie strategické rozhodnutia. Predmetom záujmu je skúmanie cieleného vplyvu nasadenia arómy v priestoroch na správanie návštevníkov, zákazníkov a zamestnancov, keďže na domácom i zahraničnom trhu rastie počet firiem, ktoré implementujú aróma technológie (t. j. aromatizujú svoje priestory alebo vytvárajú značkové pachové stopy) a zároveň ich prakticky uplatňujú v rôznych odvetviach.

Publikácia je významná pre budúce štúdie a výskumy, ktoré môžu potvrdiť vplyv vône na ekonomickú efektívnosť podnikov, vplyv na zákazníkov nakupujúcich či tráviacich čas v obchode, t. j. v reálnej nákupnej zóne. Obsahuje aj nové relevantné poznatky v tejto oblasti, a to nielen využitím poznatkov získaných prostredníctvom biometrických a neurozobrazovacích metód, ale aj zapojením nových informačných a komunikačných technológií.

Vyše stostranová publikácia bola podporená projektom strategických partnerstiev Erasmus+ KA2 "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii" (NEUROSMARTOLOGY), č. 2018-1-SK01-KA203-046324. Určená je pre výskumníkov, odborníkov v danej oblasti, komerčnú prax, ako aj pre širokú verejnosť so záujmom o skúmanú problematiku. Je vhodne doplnená obrázkami, tabuľkami a grafmi.

 

Ísť späť