Prví absolventi odboru mechanizácia poľnohospodárstva sa stretli po 50 rokoch

napísal

Koncom mája sa konalo stretnutie prvých absolventov Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, dnes Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Po 50. rokoch od úspešného ukončenia štúdia sa zišlo 33 absolventov.

Pozvanie na stretnutie s jubilantmi prijali zástupcovia vedenia univerzity a Technickej fakulty. Prorektor SPU pre vzdelávanie profesor Milan Šimko účastníkov informoval o súčasnom dianí na univerzite, vzdelávacej, výskumnej, projektovej činnosti a infraštruktúrnom rozvoji. Dekan Technickej fakulty profesor Roman Gálik a prodekan pre spoluprácu s praxou a transfer inovácií docent Jozef Žarnovský sa zase podelili o novinky na fakulte. „Dnes na našej fakulte študuje 720 študentov. Pre uchádzačov ponúkame štyri študijné programy, ktoré majú svoje pokračovanie aj na 2. a 3. stupni štúdia. Ide o program manažérstvo prevádzky techniky, automobilové dopravné systémy, kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, riadiace systémy vo výrobnej technike,“ informoval dekan. Dodal, že každoročne prijímajú 200 študentov, ale kvôli náročnosti štúdia po prvom roku asi 40 % z nich štúdium ukončí. „Našou snahou je znížiť tento úbytok, ale nie za cenu zníženia požiadaviek na štúdium a jeho kvalitu,“ povedal R. Gálik. Zdôraznil, že Technická fakulta patrí k najlepším svojho zamerania na Slovensku, absolventi sú žiadaní na trhu prácu a nemajú problém s dobrým uplatnením. „Aj tento rok fakulta pripravila do praxe 40 úspešných inžinierov v oblasti manažérstva prevádzky techniky, čiže zameraných na poľnohospodársku techniku, ktorí sú pripravení pomôcť slovenskému agrosektoru,“ podčiarkol dekan.  

Jubilejné stretnutie sa konalo pod taktovkou Ing. Jána Pásztora. Ako priblížil, v akademickom roku 1969/1970 sa na Mechanizačnej fakulte VŠP v Nitre zapísalo spolu 183 študentov na jedinom v tom období na fakulte ponúkanom študijnom odbore mechanizácia poľnohospodárstva. O technické vzdelanie prejavili záujem iba dve študentky. V skupine bolo aj šesť zahraničných študentov z Poľska. Náročné štúdium v akademickom roku 1973/1974 úspešne ukončilo a slávnostne bolo promovaných 96 študentov. Z nich 21 absolventov sa jubilejnej stretávky nedožili. Zanechali však po sebe kvalitné pracovné výsledky.

Tém na rozhovory bolo  viac než dosť. Jubilanti si zaspomínali na obdobie štúdia, potešilo ich, že fakulta si drží svoju vysokú úroveň. Uvítali by však vyšší záujem súčasných mladých ľudí o štúdium technických vied. Zdôraznili, že aj v období ich štúdia sa na fakulte kládli veľké požiadavky na kvalitu vzdelávania. „Svedčil o tom aj fakt, že väčšina z nás mala po skončení štúdia ponuku na tri až štyri pracovné miesta. Boli sme rešpektovaní, veľmi vyhľadávaní a uznávaní absolventi,“ povedal J. Pásztor.

Ísť späť