Projekt COVIMO zameraný na virtuálne mobility

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility – COVIMO (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453).

Projekt je koordinovaný Českou zemědelskou univerzitou v Prahe. Partnermi projektu sú Okrem SPU v Nitre sú partnermi projektu aj ďalší členovia CASEE konzorcia: University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Rakúsko; University of Sarajevo (UNSA), Bosna a Hercegovina; University of Zagreb (UNIZG), Chorvátsko; Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE), Maďarsko; State Agrarian University of Moldova (SAUM), Moldavsko; Warsaw University of Life Sciences (SGGW) Poľsko a University of Ljubljana (UNI-LJ), Slovinko.

Ako informovala koordinátorka projektu COVIMO za SPU prof. A. Kolesárová, cieľom je vypracovať medzinárodný manuál príkladov prenosných osvedčených postupov, scenáre reakcií minimalizujúcich účinky rôznych udalostí na vzdelávanie, školiace materiály pre študentov a zamestnancov, ktoré im umožnia lepšie sa adaptovať na online vzdelávanie a lepšie využívať nástroje online vzdelávania, virtuálna realita na uskutočňovanie on-line mobilít študentov a zamestnancov, ktorá sa bude experimentálne testovať v medzinárodnom spoločnom magisterskom študijnom programe siete CASEE „Dunaj AgriFood Master - udržateľnosť v poľnohospodárstve, výrobe potravín a potravinárskych technológiách v podunajskej oblasti“ (DAFM).

SPU je v rámci projektu koordinátorom diseminačných aktivít a tiež participuje na všetkých ďalších projektových aktivitách.

 

Ísť späť