Prípadová štúdia IMRD 2021 – tento raz online

napísal

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa od 28. júna do 23. júla uskutočnila prípadová štúdia v rámci medzinárodného inžinierskeho štúdia v rozvoji vidieka (IMRD).

Z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 prebiehala prípadová štúdia online formou prostredníctvom MS Teams. Zúčastnilo sa na nej 23 študentov z 18 krajín: Bangladéš, Belgicko, Egypt, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, India, Indonézia, Taliansko, Japonsko, Maroko, Nigéria, Rwanda, Somálsko, Španielsko, Tanzánia, Turecko a Uganda.

Prípadová štúdia sa venovala téme regionálnej značky ako inovatívneho nástroja komunitami vedeného miestneho rozvoja. Študenti mali možnosť virtuálne – prostredníctvom našich kolegov - navštíviť miestne akčné skupiny v rámci SR, kde túto problematiku zmapovali a zhodnotili.

Na kvalitný priebeh prípadovej štúdie dohliadal miestny koordinátor projektu IMRD prof. Pavol Schwarcz v spolupráci s Ing. Barborou Babjakovou, PhD., - za prax, v úlohe facilitátora doc. Lucia Palšová, miestna technická koordinátorka doc. Loreta Schwarczová a administrátorka projektu IMRD Mgr. Veronika Straussová.

 

Ísť späť