Pri príležitosti Dňa učiteľov rektorka SPU ocenila šiestich pedagógov

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová ocenila pedagógov, ktorí sa zaslúžili o významný rozvoj univerzity v oblasti vedy a vzdelávania. Rektorka zároveň ocenila aj ich dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť a tiež vedenie viacerých vedeckovýskumných projektov.

Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt odovzdala 28. marca ďakovný list šiestim pedagógom. Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocenený doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD., (Ústav agronomických vied), z Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., (Ústav potravinárstva), z Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., (Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií). Z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková PhD., (Ústav práva a udržateľného rozvoja), z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD., (Ústav krajinnej architektúry), z Technickej fakulty doc. RNDr., Mgr. Monika Božiková, PhD., (Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky).

Rektorka zablahoželala oceneným a poukázala na náročnosť požiadaviek na prácu vysokoškolských učiteľov a na komplexnosť ich pôsobenia. „Od vysokoškolského učiteľa sa očakáva veľmi veľa. Chceme, aby kvalitne vzdelával, robil inovatívny výskum, bol iniciatívny v projektoch, spolupracoval s praxou, pôsobil aj v iných aktivitách, ktoré univerzita vyvíja z hľadiska tretej misie. Komplexnosť pôsobenia vysokoškolského učiteľov si vyžaduje vysokú mieru aktivity a pracovného nasadenia,“ uviedla K. Halászová. Dodala, že bez kvalitných učiteľov by nikdy nebola dobrá univerzita.

V diskusii sa hovorilo o filozofii nastavenia vnútorných štandardov kvality v procese vzdelávania. Ten si okrem iného vyžaduje priblížiť študentom tematiku čo najzaujímavejším spôsobom s využitím moderných metód a technológií. Na to, aby sa študenti so záujmom venovali štúdiu, je najdôležitejšia prezentácia príkladov dobrej praxe, odznelo.

 

Ocenení pedagógovia [.pdf]

Ísť späť