Posvietili sme si na biele miesta v inováciách a transfere technológií a ocenili sme inovácie a inovátorov

napísal

V Bratislave sa 24. a 25. októbra 2023 konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER), ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, počas ktorého boli ocenení najlepší inovátori, inovácie a počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií.

Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou aj tento rok poskytlo príležitosť na diskusiu a výmenu informácií medzi vedeckou a podnikateľskou sférou. COINTT 2023 ponúkol hosťom  z radov vedeckovýskumných pracovníkov, akademikov, podnikateľov či zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií naozaj bohatý program. Na dvoch pódiách sa počas dvoch dní vystriedalo 51 vystupujúcich z domova i zo zahraničia so zaujímavými prezentáciami a panelovými diskusiami.

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT sa zameral na biele miesta v inováciách a transfere technológií na Slovensku. Ide o významné témy, o ktorých je dôležité diskutovať, aby sa na Slovensku neustále zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

Spoznali sme aj mená víťazov jedenásteho ročníka súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023. Svoje ocenenie si prevzali počas slávnostného večera a pripojili sa tak k 27 oceneným víťazom predchádzajúcich ročníkov.

Z nominácií v troch kategóriách – INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ, ktoré od 1. apríla do 31. augusta 2023 zasielali zástupcovia slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií, vybrala odborná výberová komisia troch víťazov.

V kategórii INOVÁCIA si ocenenie z rúk Michala Kardoša, výkonného riaditeľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, prevzali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorí zastupovali kolektív pôvodcov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Víťaznou sa stala inovácia: „Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc“.

Víťazkou v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA sa stala Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa venuje výskumu analýzy palív a redukcie emisií predovšetkým tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla. Sošku, ktorá je dielom talentovaných dizajnérov z MEJD studio a diplom jej odovzdal Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Úspešný transfer technológie: „Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“ do praxe realizovaný formou prevodu práv“, ktorý zrealizovali zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislava a jeho Centra transferu technológií a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne, sa stal víťazom v kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Zástupcom ocenených univerzít predal sošku a diplom poradca prezidentky SR Michal Novota.

Spoluorganizátormi konferencie COINTT 2023 boli Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), ktoré združuje sedem verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

 

Foto: archív CVTaI

Ísť späť