Sociálne poľnohospodárstvo má v európskych krajinách významné postavenie

napísal

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa  14. a 15. októbra pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia AGASI 2021  - „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie”, venovaná sociálnemu poľnohospodárstvu. Bola to už druhá konferencia podporená v rámci Spoločného výskumného programu: Udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Podujatie zorganizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa.

Sociálne poľnohospodárstvo má v európskych krajinách významné postavenie v sociálnej ekonomike  najmä na vidieku. Zámer konferencie - posilniť dialóg medzi zainteresovanými stranami, formulovať víziu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku a odporúčania pre tvorbu politík jeho podpory - sa podarilo naplniť. Svoje príspevky predniesli účastníci z desiatich krajín. Odborníci zo Slovenska a Českej republiky rokovali v troch tematických paneloch.

Vystúpenia prednášajúcich zo zahraničia priblížili prínos sociálneho poľnohospodárstva v Nórsku, Maďarsku, Holandsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, či v Japonsku. Slovenskí a českí odborníci diskutovali o prínosoch poľnohospodárstva v sociálnej práci a sociálnych službách, ale aj o tom, aké prínosy môžu mať inovácie v poľnohospodárstve a začleňovanie ľudí s prekážkami do poľnohospodárskych aktivít.  

Hoci na Slovensku máme niekoľko príkladov dobrej praxe, ktoré reflektujú lokálne podmienky a príležitosti pre sociálne poľnohospodárstvo, stále sú na začiatočníckej úrovni. Hlavnými aktérmi v tejto oblasti sú občianske združenia, ktoré sa zameriavajú na rôzne cieľové skupiny  (ľudí bez domova, ľudí so zdravotnými prekážkami alebo z marginalizovaných skupín).

Cieľom konferencie bolo posilniť dialóg medzi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania, podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu inovácií v poľnohospodárstve, ktoré majú veľký prínos aj v rozvoji vidieka.

Práve úsilie výskumníkov, organizácií a jednotlivcov môže ovplyvniť aj tvorcov politík, aby uznali inovácie v sociálnom poľnohospodárstve, a teda aj sociálnu integráciu ľudí so špecifickými potrebami prostredníctvom multifunkčného poľnohospodárstva.

Ing. Marcela Chreneková, PhD., FEŠRR

Ísť späť