Pod Aulou SPU sa dnes začala Vianočná zbierka

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Centrom Slniečko, n.o., organizuje od 15. do 21. decembra 2021 zbierku vecí pre deti a ženy, dočasne ubytované v zariadeniach krízovej intervencie.

Darcovia z radov zamestnancov a širokej verejnosti už od rána prinášajú k vianočnému stromčeku pod Aulou SPU balíčky s vecami, ktoré deťom v centre a ich mamám chýbajú najviac: trvanlivé potraviny, drogériový tovar, detské knihy a hračky.

Pre každého darcu univerzita pripravila voňavé mydielko, ktoré ručne vyrábajú klientky centra. "Sú vyrobené s nádejou na dôstojný život", povedala rektorka SPU Klaudia Halászová. "Vyjadrime spolupatričnosť so ženami, ktoré ich pre nás vyrobili a pomôžme im", vyzvala zamestnancov univerzity.

Každé dieťa si zaslúži bezpečie a ochranu. Centrum Slniečko už vyše dvadsať rokov pomáha týraným, zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky.

Viac informácií o prebiehajúcej Vianočnej zbierke nájdete na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/vianocna-zbierka-spu

 

Ísť späť