Obilninári hovorili o inovatívnych prístupoch

napísal

V úvode vystúpil Jaroslav Karahuta na tému Prečo je dôležité venovať pozornosť pôde. Perspektívam pre presné poľnohospodárstvo sa venoval Ing. Peter Marko, predseda predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín. Prof. Pavol Findura, prorektor SPU v Nitre, svoju prednášku zameral na tému Inovácie v poľnohospodárskej technike. O očakávaniach vývoja na trhu so zrninami hovoril Ing. Jozef Rebro, predseda predstavenstva Slovenského zväzu olejninárov.

Zahraniční hostia z Poľska a Českej republiky sa venovali najmä pôde, konkrétne Ing. Antonín Šandera zo spoločnosti AGRO 2000, s.r.o., hovoril o metódach, prístupoch, technológiách a osevných postupoch smerujúcich k riešeniu erózie na pozadí zmien klímy. Prof. Lidia Sas-Paszt z poľského Inštitútu záhradníctva v Skierniewice svoj príspevok zamerala na vplyv štruktúry, pôdy, jej pH a obsahu živín na úrodnosť.

Združenie pestovateľov obilnín pracuje od roku 2004 a v súčasnosti má 50 členov spomedzi prvovýrobcov, spracovateľov aj obchodných spoločností. Aktivity združenia sú dostupné na stránke www.obilninari.sk.

 

Ísť späť