Obchodný zástupca Kramp: Dôležitejšie ako rýchly úspech musí byť kontinuita

napísal

Spoločnosť Kramp je lídrom v oblasti veľkoobchodu s náhradnými dielcami pre poľnohospodárov v Európe. Obchodným zástupcom pre zákazníkov na západnom a strednom Slovensku je mladý a ambiciózny muž, úspešný absolvent Technickej fakulty SPU v Nitre Ondrej Gróf. Aké sú hlavné výzvy, ktorým čelí vo svojej pozícii a aké kroky robí na ich prekonanie? Dozviete sa v rozhovore.

Ako ste sa dostali k profesii obchodného zástupcu a čo vás presvedčilo začať podnikať v tomto sektore?

Vyštudoval som na SPU odbor účtovníctvo audítorstvo, ktorý súvisí s obchodom a finančným riadením v podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére. Vybral som si ho na základe stávky s mojím profesorom na Obchodnej akadémii, ktorý tvrdil, že daný odbor nezvládnem. Vzal som to ako výzvu a dnes viem, že som dobre urobil. Štúdium som absolvoval diaľkovou formou, takže mal som výhodu v tom, že teóriu som si mohol testovať priamo v praxi. Keďže štúdium splnilo moje očakávanie, svoj priestor na rozvoj a sebarealizáciu som pred pätnástimi rokmi našiel v spoločnosti Kramp.

Aké sú hlavné výzvy, ktorým čelíte ako obchodný zástupca spoločnosti Kramp?

Z dlhodobého hľadiska je jednou z hlavných výziev ekonomicky udržateľné fungovanie. Ďalšou je udržať v tíme dobrý ľudský kapitál, aby sme mali chuť, energiu a vnútorný motív posúvať sa vpred. Sme vedúcou firmou v oblasti veľkoobchodu s náhradnými dielcami pre poľnohospodárov v Európe s viac ako pol milióna produktmi. Prvotriedny servis našim zákazníkom poskytuje vyše tritisíc päťsto zamestnancov v desiatich distribučných centrách. Snažíme sa, aby sme boli ekonomickí, ekologickí a dostupní. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dnes dokážeme predvídať vhodné kroky do budúcnosti.

Čo vám osobne pomáha zlepšovať obchodné a predajné schopností?

V prvom rade si treba uvedomiť, že naša spoločnosť prináša veľmi veľa inovácií, digitalizácie. Nové trendy sa niekedy veľmi zložito aplikujú v našich končinách, obzvlášť v poľnohospodárstve. Mojimi najväčšími pomocníkmi pri vykonávaní tejto pozície sú skúsenosti a prax. Samozrejme, základom úspešného obchodného zástupcu je vytrvalosť, samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť, ale keď je práca aj koníčkom, nie je čo riešiť.

Je známe, že častou slabou stránkou obchodného zástupcu je, že v snahe získať klienta „tlačí na pílu“. Ako sa dá tomu vyhnúť?

Spôsobom, ktorý by som nazval „beh na dlhé trate“. To znamená, že dôležitejšie ako rýchly úspech musí byť kontinuita a udržateľné konanie, rešpektovanie záujmov každého jednotlivca a celej spoločnosti. V zmysle tohto investovať prednostne do dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi.

Čo by ste odporučili človeku, ktorý aktuálne začína pracovať v oblasti ponuky produktov či služieb?

Riadiť sa filozofiou, že cena nie je argument. Najdôležitejšie sú hodnoty, služby a pridaná hodnota.

Aká je vaša predstava o budúcom rozvoji firmy?

Neustále zdokonaľovať naše služby, poskytovať ich v čo najefektívnejšej podobe. Klásť dôraz na inovácie a optimalizáciu, byť spojovacím článkom v rámci logistickej reťaze, ktorý prináša pridanú hodnotu. Prijať výzvu a vyrovnávať sa s touto požiadavkou v každodennej praxi.

Čo by ste odkázali našim študentom, aby sa mohli úspešne uplatniť v praxi?

Najmä, aby sa snažili zdokonaľovať v každej fáze života. Aby boli kreatívni a nenechali sa odradiť čiastočnými neúspechmi.

 

Ísť späť