O možnostiach slovensko-americkej spolupráce

napísal

Zdieľanie vedomostí a odborných znalostí medzi Slovenskom a USA pozitívne ovplyvňuje pokrok a vývoj inovácií v mnohých oblastiach v oboch krajinách. Cieľom informačného seminára, ktorý sa uskutočnil 17. januára na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, bola prezentácia možností slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce, zvýšenie povedomia o existujúcich výskumných partnerstvách a poskytnutie informácií o štipendiách, výmenných programoch a podporných mechanizmoch pre spoluprácu s USA.

Predstavená bola Mapa slovensko-americkej spolupráce SKUScooperation.sk. Súčasťou bola taktiež súhrnná informácia o možnostiach pracovného pobytu v USA  v rámci Work and Travel. Príklad dobrej praxe pozitívne prezentoval náš kolega z SPU doc. Mgr. Marek Kolenčík, PhD.

Podujatie pripravila Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU v Nitre v spolupráci so zástupcami Veľvyslanectva USA v SR, Fulbrightovej komisie, SAIA, n. o. a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Užitočné odkazy:

Veľvyslanectvo USA na Slovensku

Fulbright Slovakia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

MIT – Slovaka Seed Fund

SAIA, n. o.

Work and Travel

Ísť späť