Naša vysoká škola bola tou najlepšou pre život, zhodli sa prví absolventi PEF

napísal

Študentské roky sú už dávno preč, ale spomienky na školu, mladosť a na mesto, v ktorom študovali, nevybledli.

Koncom júna, 27. 6., sa konalo stretnutie prvých absolventov Prevádzkovo ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, dnes Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Po šesťdesiatich rokoch od úspešného ukončenia štúdia sa ich zišlo 31.

V mene dekanky fakulty sa jubilantom prihovorila prodekanka pre rozvoj a komunikáciu Radomíra Hornyák Gregáňová. Účastníkov stretnutia informovala o aktuálnom dianí na fakulte, vzdelávacej, výskumnej a projektovej činnosti. Ako uviedla, FEM je na základe hodnotenia vedy a výskumu v prvej pätici najlepších ekonomicko-manažérskych fakúlt na Slovensku. Priblížila aj novátorské projekty, kde je ťahákom Laboratórium spotrebiteľského správania. „O štúdium na našej fakulte je neustále veľký záujem. Prihlášku si podalo 820 uchádzačov, čo je o sto viac ako minulý rok. V rámci prijímacích skúšok z nich vyberieme 400 šikovných prvákov,“ informovala prodekanka s tým, že v súčasnosti majú 1 300 študentov. Priblížila aj zameranie študijných programov a ponuku medzinárodných študijných programov dvojitých diplomov, ktoré FEM realizuje v spolupráci s Middlesex University v Londýne a Krakovskou univerzitou. Absolventi s dvojitým diplomom robia dobré meno našej fakulte a majú konkurenčnú výhodu na trhu práce v rámci Európskeho priestoru, podčiarkla R. Hornyák Gregáňová.

Jubilejné stretnutie sa konalo pod taktovkou Elemíra Foltína, exriaditeľa a konateľa spoločnosti Chemstar Slovakia. Ako povedal, Prevádzkovo ekonomická fakulta začala svoju činnosť 1. septembra 1959. Novovytvorená fakulta dostala úlohu pripravovať špecializovaných poľnohospodárskych inžinierov – prevádzkových ekonómov s dôrazom na širší teoretický základ z ekonomiky, organizácie a riadenia poľnohospodárskej veľkovýroby v družstevných a štátnych poľnohospodárskych podnikoch. „Náročné štúdium v akademickom roku 1959/1964 úspešne ukončilo a slávnostne bolo promovaných 161 študentov. Jubilejnej stretávky sa nedožila takmer polovica z nich. Zanechali však po sebe kvalitné pracovné výsledky, viacerí sa venovali vede, výskumu, získali rôzne štátne i rezortné vyznamenania," uviedol.

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia rozpŕchli do všetkých kútov republiky aj do rôznych odvetví. Vzhľadom na zameranie odboru viacerí končili ako ekonómovia na poľnohospodárskych podnikoch, pôsobili ako predsedovia a riaditelia štátnych majetkov, agropodnikov, výskumných ústavov, výskumníci na ústavoch, učitelia na strednej či vysokej škole. Vypracovali sa aj do iných oblastí, niektorí sa uplatnili v zahraničí a v súkromnom podnikaní.

Medzi jubilantmi boli aj poprední poľnohospodárski experti - bývalý riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Gejza Blaas a pracovníci ústavu - Rudolf Haspra a František Mach, zakladateľ a prvý predseda Združenia Malokarpatská vínna cesta. Odborníci konštatovali, že agrárna ekonomika má v našich slovenských súvislostiach bohatú tradíciu, najmä ak vezmeme do úvahy jej podiel na raste efektívnej a modernej poľnohospodárskej produkcie, bývalej vysokej úrovne potravinovej sebestačnosti, jej aktívnu účasť na transformácii agropotravinárskeho odvetvia z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú. Agrárnu ekonomickú vedu potrebujeme aj v období, keď je všetko postavené na ekonomických analýzach a na ich základe sa nastavujú ďalšie rozvojové trajektórie. „Naša škola bola tou najlepšou vysokou školou pre život,“ zhodli sa absolventi.

 

Ísť späť