Najlepšiu prezentáciu na Erasmus Village mali študenti z Nigérie

napísal

Ponúknuť informácie o zrealizovaných výmenných pobytoch v rámci programov Erasmus+, bilaterálnej či inej spolupráce, bolo cieľom tradičného podujatia pre zahraničných študentov Erasmus Village. Pripravila ho Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov v úzkej spolupráci s Erasmus Student Network 22. novembra pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Tradičná jesenná akcia sa niesla opäť v duchu motta „pre študentov a o študentoch“. Zahraniční študenti študujúci na SPU ponúkli prostredníctvom prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“ nielen záujemcom o študijné pobyty v zahraničí, ale aj širokej verejnosti. Slovenskí študenti zas prispeli svojimi skúsenosťami z realizovaných výmenných pobytov v zahraničí, aby inšpirovali ďalších, ktorí ešte stále váhajú, či túto skvelú možnosť osobnostného rozvoja využijú. Súťaž o najzaujímavejšiu prezentáciu domácej krajiny tentokrát vyhrali študenti z Nigérie.

„Do tohtoročného podujatia sa zapojili desiatky zahraničných študentov, ktorí navštevujú našu univerzitu. Privítali sme aj pedagógov a pracovníkov SPU. Záujemcovia mohli získať informácie o domácich univerzitách zahraničných účastníkov a dozvedieť sa zaujímavosti o kultúrnych špecifikách ich krajín,“ povedala administrátorka programu Erasmus+ magistra Mária Baková.

 

Ísť späť