Najbližší svetový kongres pinzgauského dobytka bude na Slovensku

napísal

Na 13. svetovom kongrese pinzgauského dobytka, ktorý sa konal 24. októbra - 3. novembra v Austrálii, mala zastúpenie aj Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Hostiteľom nasledujúceho svetového kongresu bude Slovenská republika. „V odbornom programe podujatia odzneli prezentácie o aktuálnom stave a chove pinzgauského dobytka na Slovensku, v Rakúsku, Juhoafrickej republike a Austrálii. Následná diskusia sa venovala stavu kráv v kontrole úžitkovosti a počtu dojených a dojčiacich zvierat,“ informoval účastník kongresu profesor Peter Chrenek z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Významným pozitívom programu boli návštevy viacerých fariem. „Pinzgauský dobytok v Austrálii chovajú iba pastevným spôsobom prostredníctvom oplôtkov, len formou dojčiacich kráv. Diskusia sa zamerala na vek jalovíc pri prvom pripustení, využívaní umelej inseminácie prostredníctvom sexovaných inseminačných dávok alebo pripúšťanie býkom, ako aj možnosti prenosu embryí,“ uviedol odborník. Orientácia chovu pinzgauského dobytka v Austrálii je viac smerovaná na preferovanie čierno-bieleho sfarbenia a nie červeno-bielu variantu ako v Európe. Dôvodom je predaj či výkup dobytka na mäso. Uvedené sfarbenie je bližšie k najrozšírenejšiemu plemenu hovädzieho dobytka v Austrálii, a to k plemenu angus, dodal Chrenek. Účastníkov kongresu zaujala aj burza výkupu dobytka a oviec. „Hodnotenie a finálne speňažovanie sa posudzuje skupinovo, nie individuálne ako u nás. Rozdiel je aj v dotačnej politike, chov hovädzieho dobytka - hospodárskych zvierat v Austrálii je bez dotácií. Súvisí to s nákladmi na chov, ktorý je celoročne pastevný a nie kombinovaný, prípadne iba na maštali,“ uviedol P. Chrenek.

Súčasťou programu kongresu boli voľby predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva celosvetového zväzu pinzgauského dobytka. Staronovým predsedom sa stal Dr. Christian Fuerst z Rakúska. Za jedného z podpredsedov bol zvolený predseda Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Vít Čelko.

Slovensko na podujatí reprezentovali členovia predsedníctva Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku vrátane správcu plemennej knihy, ako aj chovatelia pinzgauského dobytka z Oravy, Liptova, Spiša a zástupcovia komerčnej sféry. Vedeckovýskumnú oblasť prezentovali odborníci SPU v Nitre a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – VÚŽV Nitra. Na záver zasadnutia bolo prijaté uznesenie, že 14. svetový kongres pinzgauského dobytka bude v roku 2028 organizovať Slovensko.

 

Ísť späť