Na VPP sa konal tradičný výlov rýb

napísal

Na chovnom rybníku, účelovom zariadení SPU v Kolíňanoch, sa 26. novembra uskutočnil tradičný výlov rýb. Organizačne ho zabezpečil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Dzurjanina.

Pozvanie vedenia SPU na čele s rektorkou Klaudiou Halászovou na túto spoločenskú udalosť prijali členovia Správnej rady SPU, Dozornej rady VPP, ako aj ďalší pracovníci univerzity. Na podujatí sa v rámci praktickej výučby zúčastnili aj študenti 3. ročníka Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, študijného programu špeciálne chovateľstvo a ŠP manažment živočíšnej výroby, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s rybníkom, jeho technickými prvkami a naživo vidieť ukážku výlovu rýb v rybníku - od záťahu rýb sieťou, cez vydávanie rýb, triedenie, váženie, až po nakládku na autá.

Zároveň bola prezentovaná úroveň rybného hospodárstva, ktoré technicky a personálne zabezpečuje VPP SPU spolu s odborným garantom Ing. Jaroslavom Andrejim, PhD., z Ústavu chovu zvierat FAPZ SPU. Rybník okrem iného slúži ako vzorkovnica rýb, experimentálne pracovisko a miesto praktickej výučby a praxe pre študentov SPU. Tento rok sa na ňom uskutočnil Kurz rybárskeho manažmentu a štúdium v rámci chovu rýb tiež absolvoval aj zahraničný študent z Francúzska.

Tohoročný výsledok hospodárenia opätovne presiahol 20 ton kapra rybničného, ktorý putoval na jesenné zarybnenie rybárskych revírov. Ekonomicky výsledok výlovu dosiahol najlepšiu úroveň za posledných 20 rokov.

 

Foto: Jaroslav Andreji, Jozef Fehér

Ísť späť