Na Vedeckej konferencii doktorandov rozdali ocenenia

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 9. novembra konala Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Najlepšie vedecké práce získali ocenenie. Na konferenciu sa zaregistrovalo 58 účastníkov, okrem slovenských doktorandov aj 11 zahraničných študentov z Českej republiky a Maďarska. Rokovania prebiehali v štyroch sekciách, ktoré pracovali v siedmich komisiách. Každá komisia navrhla najlepšie vedecké práce na ocenenie. Záštitu nad podujatím prevzali dekani troch fakúlt - prof. Norbert Lukáč (Fakulta biotechnológie a potravinárstva), prof. Marko Halo (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov) a prof. Dušan Igaz (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva).

Účastníkov vedeckej konferencie a členov komisií privítal doktorand FBP inžinier Michal Lenický. Zdôraznil dôležitosť výskumu, výmeny myšlienok v inováciách a ďalšom vedeckom pokroku. Spolu s dekanom FBP profesorom Norbertom Lukáčom všetkým zúčastneným popriali príjemnú a priateľskú atmosféru, inšpiratívne vedecké diskusie, tvorivé nápady a myšlienky pre ďalší výskum, ktorý zanechá nezmazateľnú stopu vo vedeckej komunite.

Ocenenia za najlepšie prezentácie výsledkov vedeckej práce si prevzali:

V sekcii 1.1: živočíšna produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu; výživa - Adrián HALVONÍK: Genomic inbreeding rates and effective population size of Slovak Holstein population (SPU Nitra)

V sekcii 1.2: živočíšna produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu; výživa - Stanislava DROTÁROVÁ: Changes in fatty acid content of broilers after feeding an alternative protein source - Black soldier fly (Hermetia illucens) larvae meal (SPU Nitra)

V sekcii 2.1: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu - Katarína POLÁKOVÁ. Analysis of chemical attributes based on identificational markers to differentiate medium roasted Coffea arabica regarding different geographical origin (SPU Nitra)

V sekcii 2.2: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu - Denis ONUFER: Weed control in the corn stand (SPU Nitra)

V sekcia 2.3: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu - Brian SSEMUGENZE: Effect of foliar fertilization on NDVI and SPAD of Maize (Zea mays L.) hybrids (Univerzita v Debrecéne, Maďarsko)

V sekcii 3: multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka - Melinda MOLNÁROVÁ. Long-term effect of biochar application on soil pH (SPU Nitra)

V sekcii 4: biotechnológia, aplikovaná a molekulárna biológia - Denis BAŽÁNY. The effect of endocrine disruptors on the activation of microinflammatory processes of blood vessels (SPU Nitra).

 

Foto: archív SPU a Ing. Dominik Hollý

Ísť späť