Na Technickej fakulte otvorili tretí ročník Agrion univerzity

napísal

Na Technickej fakulte pod záštitou dekana prof. Romana Gálika otvorili 7. marca tretí ročník Agrion univerzity, ktorú zastrešuje Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Iniciatíva vznikla z potreby priblížiť študentom inovácie a prepojiť ich s firmami, budúcimi zamestnávateľmi.

Vzdelávanie je určené pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe manažérstvo prevádzky techniky, ktorí získajú hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky.

Vzdelávanie prepojiť s praxou

Tretí ročník otvoril Ing. Juraj Huba, riaditeľ Agrionu - Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.

Ako krátko informoval, Agrion je združením 58 právnických osôb, ktoré na Slovensku dodávajú poľnohospodársku techniku, má asi 85 percentné zastúpenie na trhu s poľnohospodárskou technikou a členské firmy zamestnávajú vyše tisíc pracovníkov.

„Naším cieľom je nielen poľnohospodárom predávať techniku prostredníctvom našich členských spoločností, ktorými sú všetci relevantní hráči na trhu, ale aj zabezpečovať servis v podobe kvalifikovanej a kvalitnej pracovnej sily, prichádzajúcej do našich členských firiem. Z tohto dôvodu spolupracujeme so strednými odbornými školami, kde sme otvorili nový študijný odbor agromechtronik a časom sme pripravili školiaci model aj pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre, keďže ide o jedinú univerzitu na Slovensku, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom a poľnohospodárskou technikou,“ uviedol J. Huba.

Myšlienku Agrion univerzity, ktorá je nielen výbornou formou vzdelávania, ale aj spôsobom ako vytvoriť kontakt študentov s firmami, zdôraznil aj prorektor SPU pre komunikáciu a prax prof. Pavol Findura.

„Naši študenti majú možnosť praxovať vo firmách, dohodnúť si riešenie diplomovej práce, môžu pomáhať firmám pri prezentácii, výstavách a pod. Pokiaľ spolupráca bude vzájomne výhodná, študent nájde svojho zamestnávateľa a firma kvalifikovaného zamestnanca.“

Absolventi získajú certifikát

Vzdelávanie realizujú vybraní lektori – odborníci členských firiem Agrionu, prebieha raz týždenne počas desiatich týždňov letného semestra. Súčasťou školiaceho modulu je návšteva dodávateľov techniky.

Po absolvovaní Agrion univerzity každý študent obdrží certifikát, ktorý mu pomôže ľahšie sa etablovať na trhu práce v oblasti predaja a servisu techniky.

Tretí ročník vzdelávania otvorila prednáška Vojtěcha Hubálka, odborníka z firmy Juta Slovakia, s.r.o.

 

Ísť späť