Na Slovensku po prvýkrát vyskúšali hnojenie repky pomocou senzora. Výskum prebieha na VPP v Oponiciach

napísal

Výskumný tím Katedry strojov a výrobných biosystémov systémov Technickej fakulty SPU v Nitre rozšíril v tomto pestovateľskom roku testovanie variabilného hnojenia obilnín aj na porasty repky olejnej. Je to po prvýkrát, čo sa na Slovensku využil tento spôsob hnojenia repky.

Výskum prebieha na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku (VPP) SPU v Nitre, v stredisku Oponice. Senzor Isaria, ktorý tu testujú v rámci dlhodobej spolupráce s firmou Fritzmeier Umwelttechnik, sa využíva na prihnojovanie plodín dusíkom počas vegetácie. Technicky bolo možné experiment realizovať aj vďaka spoločnosti Agrotrade Group, ktorá pre tieto účely zapožičala najmodernejší rozhadzovač priemyselných hnojív.

Výskumné práce na VPP SPU sú zamerané na najmodernejšie technológie presného poľnohospodárstva a ich vzájomné prepojenie. Presné poľnohospodárstvo kombinuje využitie senzorov, informačných technológií, modernej techniky a manažmentu, pričom rešpektuje variabilitu pôdy a porastu. Na rozdiel od tradičného, tzv. uniformného prístupu, keď je na celom pozemku aplikované rovnaké množstvo daného vstupu (hnojenie, sejba, chemická ochrana a pod.), variabilný prístup umožňuje optimalizovať dávku na základe potrieb porastu (pôdy) na konkrétnom mieste a plynule ju počas aplikácie meniť podla meniacich sa vlastností pôdy alebo porastu v priestore parcely. Tohtoročný porast repky je zároveň snímkovaný pomocou bezpilotných lietadiel a informácie doplna meranie vodivosti pôdy a chemické rozbory pôdy.

Vyhodnotenie bude zrejmé po žatve, keď bude porovnaný variant variabilného hnojenia pomocou senzora s tradičným uniformným hnojením.

Doc. Ing. Jana Galambošová, PhD., TF

Ísť späť