Na Kynologickom putovnom pohári SPU si zmeralo sily 23 súťažiacich

napísal

Víťazkou Kynologického putovného pohára SPU 2024 sa stala žiačka SOŠ veterinárnej Nitra Jana Saloušeková so sučkou borderkólie.

Tretí ročník Kynologického putovného pohára SPU zorganizoval 16. apríla Kynologický krúžok SPU, záštitu nad ním prebrala rektorka Klaudia Halászová. Súčasťou programu boli aj sokoliarske ukážky, dogdancing, športová kynológia v areáli psiarne a nechýbali ani ukážky výcviku poľovných psov, prezentované v demonštračnej záhrade.

Súťaž je zameraná na podporu záujmových aktivít študentov SPU, študentov pozvaných univerzít a žiakov stredných škôl. Tento rok sa zapojilo 23 súťažiacich. Sily si zmerali v predmetoch zo základného výcviku. Každý predmet bol ohodnotený známkou od 0 do 4, podľa závažnosti predmetu sa známka prepočítavala koeficientom, čím sa získalo bodové ohodnotenie. Neľahkú úlohu rozhodcu plnil prodekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov profesor Radovan Kasarda z Ústavu výživy a genomiky a docent Martin Fik z Ústavu chovu zvierat.

Hybným motorom pracovnej kynológie sú skúšky a súťaže, kde je možné vzájomne porovnať psov a odhadnúť tak genetický i výcvikový potenciál jedincov. „Súťaž je veľkým prínosom pre štartujúcich. Niektorí sa prvýkrát v živote postavili so svojím psom na štart v rámci našej súťaže. Mali tak možnosť lepšie spoznať reakcie svojich psíkov pri skúšaní jednotlivých predmetov, ako aj seba v situáciách, keď sa postavia so svojím psom pred rozhodcov,“ povedal M. Fik. Veľmi často až na skúškach psovod odhadne niektoré zákutia v povahe svojho psa, alebo si dokáže uvedomiť, v ktorej oblasti potrebuje sám na sebe popracovať, dodal odborník.

Víťazkou tretieho ročníka súťaže sa stala žiačka SOŠ veterinárnej Nitra Jana Saloušeková so sučkou borderkólie. Nezaváhali ani na jednom skúšanom predmete a dosiahli plný počet bodov. O druhé a tretie miesto sa v záverečnom porovnávaní popasovali psovodi, ktorí získali rovnaký počet bodov. Lepšie sa darilo žiačke SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina Adele Lukáčovej so psíkom borderkólie, ktorá sa umiestnila na druhej priečke. Tretie miesto získal študent 3. ročníka špeciálneho chovateľstva FAPZ SPU v Nitre Ľuboš Tekeljak so sučkou českého fúzača.

Do tretieho ročníka súťaže sa zapojili žiaci zo Spojenej školy – SOŠ pôdohospodárskej a veterinárnej z Ivanky pri Dunaji, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, SOŠ veterinárnej Košice – Barca, SOŠ veterinárnej Nitra, Strednej priemyselnej školy stavebnej z Nitry a Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre.

Ísť späť