Na FZKI plánujú vybudovať Živé laboratórium zelených inovácií

napísal

Zelené inovácie sú v súčasnej inovatívnej praxi aktívne uplatňované vo svete, ako aj na Slovensku, priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách. Budú aj súčasťou Živého laboratória zelených inovácií, ktoré v priebehu poldruha roka vznikne na Ústave krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Vybudované bude v rámci projektu RelmaGlne Living Lab, financovaného z Nórskych grantov.

Projekt je zameraný na integráciu výskumne orientovaného vzdelávania v krajinnej architektúre a na uplatnenie súčasných prístupov v boji s klimatickými zmenami. Má napomôcť adaptovať sa na zmenené podmienky klímy a skvalitneniu životného prostredia.

Partnerom projektu, v rámci ktorého vznikne interaktívne Živé laboratórium zelených inovácií na FZKI, je Vysoká škola pre zelený rozvoj - Høgskulen for grøn utvikling (HGUt), Bryne, Nórsko a Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, o.z. Výška poskytnutého grantu na implementáciu projektu je 171-tisíc eur.

„Súčasťou laboratória budú zelené inovácie a prírode blízke riešenia, ktoré sú v súčasnej inovatívnej praxi uplatňované vo svete, aj na Slovensku. Ťažiskovým pilierom bude zelená strecha, zelené steny, vodozádržné opatrenia a iné zelené inovácie, napríklad trávno-bylinné spoločenstvá, kvitnúce lúky, rôzne vodopriepustné, vegetačné či spevnené povrchy,“ uviedol na otváracej  konferencii projektu, ktorá sa konala 20. januára na FZKI, koordinátor projektu za FZKI doc. Attila Tóth, vedúci Ústavu krajinnej architektúry. Podľa jeho slov, cieľom je, aby študentom, pedagógom a spolupracovníkom z projekčnej a realizačnej praxe, z malých a stredných podnikov, priniesli prototypy riešení, ktoré môžu byť inšpiratívne a pre všetkých môžu poskytnúť aj vzdelávací priestor.  

„V rámci tvorivo-implementačnej fázy prebehnú tvorivé workshopy študentov a pedagógov, kolegov z praxe, keď sa budú navrhovať opatrenia „šité na mieru“ a následne ich budeme implementovať. Workshopy budú dostupné pre širokú verejnosť. Zároveň sa bude realizovať  séria prednášok odborníkov z praxe, ktorí sa týmto problematikám venujú. Keďže projekt má vzdelávacie zameranie, budú vydané aj vzdelávacie publikácie pre odbornú a laickú verejnosť, ktoré priblížia význam a benefity realizovaných inovatívnych opatrení,“ informoval A. Tóth.

„Veľmi sa tešíme, že môžeme spolupracovať s FZKI SPU, veď vďaka vedeckovýskumným univerzitám môžeme napredovať do sveta, ktorý čelí klimatickým zmenám,“ vyjadril sa Dr. Rhys Evans z HGUt. Odborníci z HUGt na Slovensku spolupracujú na implementácii ôsmich projektov, medzi nimi aj takých, ktoré podporujú a posilňujú lokálne komunity, malé a stredné podniky.

Viceprezident Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru na Slovensku Ján Rapan priblížil víziu spoločnosti a nevyhnutnosť zmeniť paradigmu myslenia. „Zelené strechy nie sú pánske huncústvo. Na Slovensku je 52 percent bytového fondu v budovách postavených do roku 2000, to je okolo 4 milióny metrov štvorcových. Tie v našich mestách spôsobujú efekt podobný saune. Tieto priestory – obytné domy, ale aj školy, úrady, technologické parky, treba zazeleniť.“ Asociácia na trhu úspešne pôsobí vyše dva roky a podieľala sa na realizácii viacerých projektov, k najznámejším patrí projekt zelenej strechy autobusovej stanice Nivy v Bratislave.

Počas otváracej konferencie projektu odznela aj informácia manažérky bilaterálneho fondu a publicity Výskumnej agentúry Mgr. Kataríny Kubalákovej. Štrukturálnu analýzu nosnej konštrukcie pre zelenú strechu účastníkom priblížil autorizovaný stavebný inžinier doc. Ľuboš Moravčík z FZKI.

Ísť späť