Multilaterálny projekt APVV úspešne pokračuje

napísal

V rámci projektu grantovej schémy APVV, ktorý implementuje Fakulta biotechnológie potravín a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech, sa 3. -5. novembra uskutočnilo druhé projektové stretnutie.

Stretnutie k projektu s názvom Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravie sa uskutočnilo na Mendelovej univerzite v Brne za prítomnosti zástupcov všetkých troch partnerov projektu.

Za partnera SPU v Nitre participovala na stretnutí hlavná riešiteľka projektu prof. Adriana Kolesárová  (FBP), riaditeľka VC ABT Ing. Lucia Gabríny, PhD.,  a ďalší kolegovia, za francúzskeho partnera participovala hlavná riešiteľka projektu prof. Claire Rossi a doc. Aude Cordin z Technickej univerzity v Compiégne s kolegami, za českého partnera participoval Ing. Petr Slama, Ph.D.,  a Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. Stretnutie riešiteľov projektu prispelo k napĺňaniu celkového cieľa projektu, ktorým je prispieť k vedeckému rozvoju v oblasti testovania fytonutrientov zo skupiny polyfenolov, alkaloidov a glykozidov na zdravých a rakovinových ľudských modelových bunkových systémoch s perspektívou identifikácie vnútrobunkových mechanizmov a ich možného využitia na zlepšenie zdravia spotrebiteľov, ako aj na prevenciu civilizačných chorôb.

Na stretnutí partneri diskutovali o doteraz zrealizovaných výskumných aktivitách a výstupoch projektu vo forme publikačných výstupov, pokračovaní vo výmene vzoriek s cieľom prepojiť spoločné výskumné aktivity, pokračovaní vo výmene mladých vedeckých pracovníkov, posilnení budovania internacionalizácie vo vzdelávaní a o výmene študentov v rámci programu Erasmus, ako aj o ďalších projektových a finančných možnostiach s cieľom pokračovať v spoločnom výskume.

V záverečnej časti stretnutia, zástupcovia hosťujúcej inštitúcie predstavili partnerom laboratóriá Ústavu morfológie, fyziológie a genetiky zvierat, ako aj technologické laboratória zamerané na spracovanie potravinárskych komodít - mlieka, syrov a mäsa - za účelom rozšírenia spolupráce medzi partnermi aj na ďalšie výskumné oblasti.

 

Ísť späť