„Matlab v kocke“ priblížil možnosti matematického modelovania

napísal

Na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa 7. februára konal seminár Matlab v kocke. Myšlienkou bolo prezentovať možnosti softvéru do vedy a výskumu. Cieľom je urýchliť analýzu a spracovanie nameraných údajov s následným modelovaním a overovaním výsledkov s výsledkami experimentov.

Odborníci zo spoločnosti Humusoft – Michal Blaha, Martin Foltin a Tatiana Mudráková priblížili možnosti matematického modelovania a použitia umelej inteligencie naprieč všetkými odbormi, ktoré sú predmetom vedeckej profilácie fakúlt SPU v Nitre.

„V rámci seminára bola odprezentovaná tvorba interaktívnych aplikácií s využitím objektov s modelovaním vývoja populácie predátora živočíšneho druhu a koristi (napr. líška a zajac). Výsledkom je vizualizácia údajov pre lepšiu interpretáciu s jednoduchou možnosťou zmeny vstupných parametrov. V oblasti spracovania údajov bola ukázaná možnosť synchronizácie polí s rozdielnou veľkosťou a periódou vzorkovania s filtrovaním,“ informoval docent Vladimír Cviklovič z TF. Ako ďalej dodal, ďalšie ukážky boli zamerané najmä na štatistické výpočty, strojové učenie, počítačové videnie, umelú inteligenciu, analýzu a vizualizáciu klimatických údajov, finančnú analýzu a modelovanie. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 50 zamestnancov všetkých fakúlt SPU, ako aj záujemcovia z Univerzity Konštantína Filozofa. Aktivita bola začiatkom Matlab Roadshow 2024 po významných slovenských univerzitách.

Matlab je výpočtové prostredie pre vedecké a technické výpočty, modelovanie, simulácie, analýzu údajov, spracovanie obrazu, počítačové videnie, deep learning s možnosťou implementácie algoritmov na cieľové platformy. Uplatnenie nachádza v automobilovom priemysle, biotechnológiách, telekomunikáciách, automatizácii, finančníctve a ďalších odvetviach.

 

Ísť späť