Marián Brestič a Marek Živčák medzi najcitovanejšími vedcami

napísal

Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., a doc. Ing. Marek Živčák, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2021, čo ich zaraďuje medzi absolútnu svetovú špičku (top 0,1 % výskumníkov) vo vednej oblasti rastlinných a živočíšnych vied. Obaja vedci sa do rebríčka dostali aj minulý rok.

Odborníci v oblasti ekofyziológie a stresovej fyziológie plodín sa dlhodobo venujú problematike účinkov environmentálnych stresových faktorov na fotosyntetický aparát rastlín a aplikácie neinváznych metód v diagnostike funkčného stavu rastlín. Najnovšie poznatky vkladajú do vyučovaných disciplín bakalárskeho a inžinierskeho štúdia - klimatická zmena, produkcia a kvalita, produkčná ekológia a klimatická zmena a stresová fyziológia rastlín, ale najmä do doktorandského študijného programu fyziológia plodín a drevín.  

Ocenení vedci sú súčasťou Špičkového tímu identifikovaného Akreditačnou komisiou pri MŠ SR. Prof. M. Brestič, vedúci Ústavu rastlinných a environmentálnych vied FAPZ  je aj finalistom súťaže ESET Science Award a víťazom hlasovania o cenu verejnosti 2019.

„Pred niekoľkými rokmi sme sa rozhodli našu vedu internacionalizovať. Veda nás spája s mnohými partnermi v širokom vedeckom priestore. Dnes nielen naši mladí vedeckí pracovníci chodia do zahraničia, ale zahraniční kolegovia z celého sveta prichádzajú k nám. Hľadáme spoločnú reč a snažíme sa posúvať aktuálne vedecké poznatky o krok ďalej a bližšie do praxe,“ hovoria obaja naši vedci. Prof. M. Brestič dodáva, že klimatické zmeny sú reálne, svet okolo nás sa rýchlo mení, scenáre našej budúcnosti nie sú optimistické. „My sa snažíme každodenne držať krok s týmto tempom a spolu so zahraničnými partnermi  posúvať poznanie dopredu a spájať tých, ktorí skutočne hľadajú zmeny k lepšiemu a nielen vedú občasné politické diskusie.“

Highly Cited Researcher je vo vedeckom svete považované za prestížne ocenenie výskumníkov, založené na základe odborných ukazovateľov. Vo vyspelých krajinách a na popredných univerzitách vo svete mu venujú veľkú pozornosť, keďže HCR ocenenie prináša významné body v inštitucionálnych medzinárodných rankingoch. Rebríček vyberá ocenených spomedzi všetkých výskumníkov zo všetkých vedných oblastí, ktorí za posledných desať rokov publikovali svoje práce v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science. Hodnotenie sa vytvára na základe citačných ohlasov z publikácií, ktoré majú značku „vysoko citované“  (highly cited papers), teda ktoré sa umiestnili v hornom 1% na základe počtu získaných citácií v porovnaní s inými prácami publikovanými v rovnakom odbore v tom istom roku. Vytvára sa tak 1% vedcov vo svete spomedzi vysoko citovaných.
Zoznam je považovaný za najprestížnejší a celosvetovo najsledovanejší vedecký rebríček založený na sledovaní citačného impaktu. Jeho význam je podčiarknutý aj tým, že počet výskumníkov zaradených do Highly Cited Researchers (HCR) je jedným z kritérií bodovaných v rebríčkoch svetových univerzít. Napríklad najprestížnejší, tzv. Shanghajský rebríček, dáva počtu HCR rovnakú váhu ako počtu nositeľov Nobelových cien ich zamestnancov (20% z celkového hodnotenia). Prítomnosť výskumníka zaradeného ako HCR tak môže posunúť univerzity s nižším rankingom v rebríčkoch aj o stovky miest vyššie. Vedci, ktorí sa môžu pochváliť týmto titulom sú preto vysoko cenení a oceňovaní aj tými najprestížnejšími univerzitami a ich mená a biografie sú prezentované na titulných
stranách univerzitných webov po celom svete.

V roku 2021 bolo za vysoko citovaných výskumníkov celkovo označených 6 602 výskumníkov z viac ako 70 krajín z 21 odborov.

Tradične najviac HCR je v USA, Číne, Austrálii, Kanade, Veľkej Británii, Nemecku, ako aj v ďalších krajinách západnej Európy. Rusko má v rebríčku šesť vedcov. Viaceré európske krajiny z bývalého východného bloku (napr. Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Lotyšsko) v rebríčku zástupcov nemajú. V Českej republike je 10 vedcov zaradených medzi HCR, v Maďarsku 3, v Poľsku 6, v Ukrajine 1.

Do tohtoročného rebríčka sa medzi štyrmi najcitovanejšími vedcami zo Slovenska umiestnila aj prof. Klaudia Jomová (HI 19), vedúca Katedry chémie na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre, ktorej publikácie boli hodnotené vo výskumnej oblasti farmakológia a toxikológia a prof. Michal Fečkan (HI 28) z Univerzity Komenského v odbore matematika. Naši výskumníci – prof. M. Brestič a doc. M. Živčák patria aj k vedcom s najvyšším Hirsch indexom na Slovensku bez ohľadu na vedný odbor s HI 41, resp. 30.  

Z médií:

Veda na dosah: https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/zivotne-prostredie/dvaja-ekofyziologovia-z-spu-v-nitre-su-medzi-najcitovanejsimi-vedcami-sveta/

Týždenník Roľnícke noviny: Opäť medzi najcitovanejšími vedcami sveta , 1. 12. 2021, 48/2021, strana 7

 

Ísť späť