Kreatívne centrum pripravuje workshop o verejnom priestore

napísal

Kreatívne centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prebúdza kreativitu a inovatívne myslenie študentov a začínajúcich podnikateľov aj prostredníctvom realizovaných aktivít.

Aktuálne pripravuje workshop Pocket Park „Viac ako projektovanie“ zameraný na projektovanie verejných priestorov. „Súčasťou tejto aktivity 30. novembra a 7. decembra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre budú dve prednášky a online konzultácie. Témou bude Projektovanie verejných priestranstiev, Tvorba štúdie s podrobnosťou pre realizáciu, Tvorba výkazov výmer na základe vytvorených diel Pocket parkov a Tvorba systému na presné výpočty výkazov výmer pre krajinnú architektúru,“ uviedla riaditeľka Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality Barbora Čakovská. Program bude lektorovať ateliér krajinnej architektúry FX KA, autorizovaný krajinný architekt Matej Jasenka a projektantka, krajinná architektka Dominika Lovasíková.

V uplynulom období Kreatívne centrum zrealizovalo tridsať sedem workshopov, výberových prednášok, vzdelávacích kurzov či inkubačných programov pre študentov a začínajúcich podnikateľov, informovala B. Čakovská. Aktivity boli zamerané na široké spektrum tém. Účastníci mohli získať nové informácie napríklad o zelených zásahoch pre ešte zelenšiu univerzitu, o praktickom využití dronov na podnikanie, o postupoch pri tvorbe efektívnych reklám. Tiež mohli nadobudnúť nové poznatky o neuromarketingu a jeho fungovaní v praxi, zapojiť sa do medzinárodného prieskumu Guesss či oboznámiť sa so systémami identifikácie prístupov k vlastnej kreativite.

Viac informácií o workshope Pocket Park nájdete na: https://www.kcspu.sk/2023/pocket-park-viac-ako-projektovanie/

Ísť späť