Konferencia COINTT 2021 – Cooperation Innovation Technology Transfer

napísal

Centrum vedecko-technických informácií vás pozýva na konferenciu, kde sa stretáva akademický a komerčný svet:

  • transfer technológií
  • duševné vlastníctvo
  • inovácie
  • podpora podnikania

Konferenčná časť podujatia sa uskutoční v dňoch 19. - 20. 10. 2021 v Bratislave (Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, Bratislava - Mlynská dolina) a bude tiež live streamovaná pre online účasť. Vstup na konferenciu je zdarma, je potrebná registrácia vopred (režim OTP). Všetky dôležité informácie o programe a registrácii nájde na webe podujatia www.cointt.sk

Tretí deň podujatia (21. 10. 2021) sa vybraní zástupcovia z vedeckovýskumných inštitúcií zúčastnia na Slovenskej kooperačnej burze 2021 ONLINE (SARIO), kde budú podnikateľom zo Slovenska i zahraničia prezentovať inovatívne vedecké výstupy pre prax.

Hlavný organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Spoluorganizátori: CIVITTA SK; SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra; SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu; SBA - Slovak business agency.

Hlavný partner podujatia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podujatie je realizované v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II - NITT SK II (Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk).

Ísť späť