INVEST Zimná škola: Z prezentácie prác na tému Inovatívne riešenie pre udržateľný turizmus

napísal

V priestoroch univerzitného Coworkingového centra sa 28. novembra uskutočnila slávnostná ceremónia v rámci INVEST Zimnej školy. Študenti v rámci troch tematicky zameraných skupín prezentovali svoje záverečné práce na tému Inovatívne riešenie pre udržateľný turizmus.

Výsledky práce boli inovatívne a kreatívne spracované, zamerané najmä na environmentálny, ekonomický, či sociokultúrny rozvoj územia Mojmírovce, kde sa konala prvá časť Zimnej školy.

Následne každý študent získal certifikát o úspešnom absolvovaní a participovaní na Zimnej školy za päť kreditov. Certifikáty im odovzdala prof. Anna Bandlerová.

Keďže počas 28. novembra na SPU v Nitre prebiehal aj strategický míting ohľadne budúcnosti INVEST Európskej Aliance, študentov prišli navštíviť a povzbudiť aj partneri projektu zo všetkých participujúcich krajín vrátane nových partnerov projektu z univerzity v Miláne a Reims.

Na záver sa im prihovorila koordinátorka projektu doc. Lucia Palšová spolu s hlavným organizátorom, Ing. Michalom Cifraničom, PhD., ktorí vyjadrili svoje nadšenie z úspešného priebehu a výsledkov, ktoré Zimná škola priniesla.

Ísť späť