Inovácie a nové trendy v agropotravinárstve

napísal

Podujatie bolo zamerané na priblíženie noviniek v agropotravinárskom sektore a na vyzdvihnutie inovatívnych nápadov a trendov aplikovaných v praxi, na ktorých sa podieľali pracovníci SPU z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Výskumného centra AgroBioTech, ako aj zástupcovia potravinárskych spoločností.

V prvej časti Awareness day sa účastníci dozvedeli o aktivitách Študentského spolku Pasteur, ktorý im predstavil podpredseda Ing. Michal Mihaľ. Následne Mgr. Veronika Valková prezentovala vývoj a hodnotenie pekárenských výrobkov a cukroviniek s pridanou hodnotou, Ing. Jakub Berčík, PhD., neuromarketing v praxi na Slovensku. Doc. Róbert Chlebo sa zameral na perspektívy a ohrozenia európskeho včelárstva, Marek Šarmír zo spoločnosti Maxim Pharm, s.r.o. prezentoval, čo všetko je potrebné pre vývoj nového produktu raňajkovej kaše Senior Plus ako prvého funkčného jedla určeného pre seniorov, ktoré bolo vytvorené v rámci projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs v spolupráci s SPU v Nitre. Ing. Eva Ivanišová, PhD., predstavila menej známe a netradičné zdroje potravín a ich využitie v agropotravinárskom sektore.

V druhej časti podujatia MUDr. Peter Chlebo v prednáške Analýza a inovácia zabezpečenia pohotovostných dávok potravín (PODAP) pre vojakov v poli priblížil projekt, na ktorom pracovníci SPU spolupracujú s Akadémiou ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Ing. Jaroslav Michalko, PhD., a Ing. Tomáš Jambor, PhD., predstavili príklady úspešných projektov v rámci programov EIT Innovation Prizes a EIT Jumpstarter - EcoDish a BioConvert a ako efektívne sa dajú využívať programy EIT Food. V záverečnej časti doc. Miroslav Kročko spolu so zástupcom spoločnosti Biobiltong s.r.o. Mgr. Jozefom Majákom prezentovali ako vyzerá optimalizácia výroby biobiltongu a doc. Vladimír Vietoris uviedol alternatívne prístupy k vyhodnoteniu senzorických dát a ich využitie v praxi.

Podujatie moderovali vedeckovýskumní zamestnanci - Ing. Ladislav Kohút, PhD., (FBP) a Ing. Simona Baldovská, PhD., (VC ABT).

Awareness day bol určený študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom, akademickým pracovníkom, zástupcom potravinárskych firiem, malým a stredným podnikom, ale aj širokej verejnosti. Zapojilo sa do neho 106 účastníkov.

Ísť späť