Inkubačný program Design Thinking má svojich víťazov

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre úspešne realizovala prvý inkubačný program pre študentov Design Thinking. V coworkingovom centre univerzity 26. mája prezentovalo svoje inšpiratívne projekty šesť tímov. Víťazný projekt Vitruvian je zameraný na edukáciu mladých ľudí s cieľom efektívne ich informovať o zdravom životnom štýle, prevencii a vyváženom stravovaní.

„Zdravým životným štýlom môžeme predísť chronickým ochoreniam až o osemdesiat percent. Preto chceme mládež vzdelávať, pripraviť rôzne aktivity, v rámci ktorých im jednoduchou a zrozumiteľnou formou poskytneme odborné informácie o tejto problematike. Máme pripravené rôzne informačné letáky, plagáty, plánujeme organizovať workshopy a osloviť cieľové skupiny aj cez sociálne siete,” priblížil zámery víťazného projektu študent študijného programu výživa ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Jaroslav Pásler. Úspešný tím tvorí spolu so spolužiakmi Andrejom Adámkom, Lenkou Fillovou a Natáliou Zajíčkovou.Druhé miesto odborná porota udelila projektu UniSlow, v rámci ktorého sa študenti snažia prepojiť podnikateľské a akademické prostredie a na treťom mieste sa umiestnil projekt No food waste, ktorého zámerom je vzdelávať ľudí o udržateľnej spotrebe potravín a dôležitosti toho, aby sa nimi neplytvalo.Aj ďalšie projekty - SPU connect, Povegetuj a Nelenivci súviseli s udržateľným, takzvaným zeleným podnikaním a priniesli zaujímavé idey, ktoré majú potenciál uspieť aj ako biznis. Hľadajú novú a možno ešte nevyskúšanú cestu riešenia takých tém a problémov ako vzájomne medzi sebou prepájať študentov, poukázať na význam zelene v meste či motivovať ľudí vytrvalo športovať.„Vnímate a riešite spoločenské problémy, výsledkami svojich riešení máte možnosť ovplyvniť okolie, svoju budúcnosť a život vašich detí,” povedal študentom člen poroty a člen Správnej rady SPU Michal Abelovič a poprial im veľa nadšenia a elánu.U študentov je dôležité rozvíjať podnikavosť, ekonomické myslenie a zručnosti potrebné pre uplatnenie na pracovnom trhu. Svoje inovatívne nápady budú môcť naďalej rozvíjať v spolupráci s Kreatívnym centrom univerziy.

Víťazné projekty získali zaujímavú cenu v podobe účasti na významnom startupovom festivale Fifteen Seconds v rakúskom Grazi, ktorého partnerom je prvýkrát aj SPU v Nitre. Jednou z tém festivalu je aj udržateľnosť. Design Thinking sa zameriava na dosahovanie praktických výsledkov a riešení, ktoré sú technicky uskutočniteľné, ekonomicky životaschopné. Workshopy so študentmi viedol známy servis dizajnér Adam Brocka.

 

Fotogaléria

Ísť späť