Hodnotenie verejných investícií a hľadanie najlepšieho z možných svetov

napísal

V spoločnosti dvoch výnimočných prednášajúcich, Martina Kmeťka a Daniela Mušeca z Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR sme sa 27. novembra ponorili do fascinujúceho sveta verejných investícií.

Hostia nás vo výberovej prednáške preniesli cez pestrú paletu hodnotenia investičných projektov za posledných šesť rokov. Ich odborný pohľad a analytický prístup umožnili študentom lepšie porozumieť, ako správne hodnotiť projekty pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Prezentujúci prostredníctvíom príkladov priblížili, ako efektívne rozhodovanie môže znamenať viac výsledkov za menej peňazí. Ich skúsenosti jasne ukázali, že hlavným problémom na Slovensku nie je nedostatok finančných prostriedkov, ale nedostatok dôkladnej prípravy. Príprava, ktorá šetrí čas a peniaze v implementácii projektov, je kľúčovým faktorom úspechu.

Medzi najzaujímavejšie zistenia patria poznatky o dlhom procese prípravy veľkých investičných projektov na Slovensku. Napríklad, výstavba diaľnice si bežne vyžaduje až 14 rokov, čo podčiarkuje komplexnosť a dôležitosť prípravných fáz projektov.

Na záver prednášky ponúkli prednášajúci študentom príležitosť letnej praktickej stáže na ÚHP v rozsahu 6 - 8 týždňov. Táto možnosť je skvelým spôsobom, ako získať praktické skúsenosti v oblasti hodnotenia verejných investícií.

Záujemcovia získajú ďalšie informácie na: ivan.takac@uniag.sk

Ísť späť