Habilitačné prednášky: Ing. Marta Harničárová, Ing. Peter Hlaváč

napísal

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamuje, že 12. novembra 2021 sa v Kongresovom centre SPU v Nitre uskutočnia habilitačné prednášky:

  • o 9:00 h prednesie Ing. Marta Harničárová, PhD., výskumná pracovníčka na Ústave elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému Nový spôsob predikcie štrukturálnych a mechanických zmien materiálov počas extrúzie metódou viacnásobných plastických deformácií a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Teoretické spracovanie a základný projekt prevádzkovej aplikácie nového spôsobu navrhovania a riadenia technológie delenia materiálu laserom;
  • o 11:00 h prednesie Ing. Peter Hlaváč, PhD., odborný asistent na Ústave elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky TF SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému Využitie reologických vlastností vybraných materiálov pri hodnotení ich kvality a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Utilization of Rheologic Properties of Selected Materials on the Quality Evaluation.

Ísť späť