Habilitačné prednášky: Ing. Marcela Hallová a Ing. Jakub Berčík

napísal

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská oznamuje, že  23. novembra 2021 sa v posluchárni S-01 (na prízemí pavilónu S) uskutočnia habilitačné prednášky v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku.

o 8.00 h prednesie Ing. Marcela Hallová, PhD., odborná asistentka na Ústave účtovníctva a informatiky FEM SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému Podnik v digitálnom veku: vplyv nových technológií na manažérske a ekonomické procesy v podniku a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rast podnikov. Online prenos: https://bit.ly/FEM-SPU_habil-Hallova

o 10.30 h prednesie Ing. Jakub Berčík, PhD. odborný asistent na Ústave marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM SPU v Nitre, habilitačnú prednášku na tému Využitie inovatívnych výskumných riešení ako nástroj zefektívnenia podnikového manažmentu a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Využitie spotrebiteľskej neurovedy v aromachológii a jej aplikácia v obchodnej prevádzke. Online prenos: https://bit.ly/FEM-SPU_habil-Bercik

 

Ísť späť