Habilitačná prednáška Ing. Jaroslava Andrejiho

napísal

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že

dňa 25. októbra 2023 o 9,00 h v posluchárni A - 01 SPU prednesie Ing. Jaroslav Andreji, PhD., pedagogický pracovník Ústavu chovu zvierat FAPZ, verejnú habilitačnú prednášku na tému Umelý výter komerčne chovaných druhov rýb a  o 11.00 h v zasadačke ÚCHZ (pavilón Z, 1.poschodie, miestnosť č. 15) sa uskutoční obhajoba jeho habilitačnej práce na tému Kontaminácia rýb vybranými toxickými kovmi v pozdĺžnom profile rieky Nitra.

Ísť späť