FZKI: Študenti praxovali vo vznikajúcej botanickej záhrade v Holandsku

napísal

Študenti krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre praxovali vo vznikajúcej botanickej záhrade v Holandsku.

Mestečko Baexem leží v malebnej poľnohospodárskej krajine historického regiónu Limburg, ktorý sa rozprestiera pozdĺž rieky Másy, na juhu Holandska. Slovenskí krajinní architekti - Eva Wernerová a Ivan Juhás tu objavili rodinné záhradníctvo s dlhoročnou tradíciou a s mimoriadnou zbierkou miniatúrnych ihličnanov celosvetového významu. V rozsiahlej záhrade sa rozhodli vybudovať jedinečnú botanickú záhradu s unikátnym pinetom (z lat. pinetum, porast ihličnanov, vysadených na vedecké alebo okrasné účely).

Záhrada okrem rastlinného bohatstva disponuje aj vynikajúcim edukačným potenciálom. V auguste 2021 v nej praxovali dvaja študenti krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, ktorí tak priložili ruku k vznikajúcemu dielu a nadobudli praktické záhradnícke zručnosti. Timotej Kupčík a Martin Dermek praxovali dva týždne pod odborným vedením autorizovaných krajinných architektov. Boli nadšení z rozmanitej a efektívne využívanej poľnohospodárskej krajiny, dômyselného systému cyklotrás lemovaných udržiavanými alejami listnatých stromov, pekných predzáhradiek a priedomí holandských domov. Študenti navštívili významné arborétum a záhrady Tropemburg pri Rotterdame, okrasnú škôlku v Deurne a sezónnu záhradnícku výstavu pri Eindhoven.

„Odborná prax v Baexeme mi rozšírila obzory v študovanom odbore. Som veľmi vďačný skvelým ľuďom - Eve Wernerovej a Ivanovi Juhásovi za ich ochotu, čas a odborné vedenie. Vďaka nim som mal možnosť lepšie spoznať holandskú krajinu. Obohatili ma ich podnetné myšlienky a vnímanie krajiny. Získal som nové poznatky o technológiách pestovania drevín. Parádnym zážitkom bolo navštívenie najväčšieho parku záhradných inšpirácií v Appelterne, mesta Eindhoven a jeho kvalitnej zelene a mestských parkov. Odborná prax mi vnukla nový pohľad na krajinnú architektúru. Mal som možnosť vidieť, na akej vysokej úrovni je krajinná architektúra v Holandsku a aký veľký potenciál má tento krásny odbor u nás, na Slovensku,“ hovorí Timotej Kupčík.

„Bolo veľmi zaujímavé vyskúšať si, ako sa zakladá park alebo väčšia záhrada, ako sa realizujú terénne modelácie, komunikácie, jazero a mnohé iné praktické a realizačné činnosti v krajinnej architektúre. Snažili sme sa dozvedieť čo najviac o pestrej druhovej škále drevín, ktorým záhrada v Baexem disponuje. Mimoriadne nás potešil priateľský až rodinný prístup veľmi milých domácich hostiteľov. Celý čas sa usilovali o to, aby sme si z Baexem odniesli čo najviac poznatkov, praktických zručností a skúseností, čo sa nesporne podarilo. Patrí im naša veľká vďaka,“ dodáva Martin Dermek.

Eva Wernerová a Ivan Juhás postupne vytvárajú unikátny dendrologický klenot a aj v budúcom roku radi privítajú u seba študentov, ktorých zážitok Timoteja a Martina osloví a chcú získať nové poznatky v oblasti krajinnej architektúry, drevín, zakladania a údržby parkov a záhrad.

Ing. Eva Wernerová je autorizovaná krajinná architektka, založila a tri desaťročia viedla popredný ateliér krajinnej architektúry AWE ATELIER. Je laureátkou Ceny za architektúru CE.ZA.AR za revitalizáciu riečky Dubová v Piešťanoch a ceny Stavba roka za rekonštrukciu historického parku pri kaštieli v Oponiciach. Je autorkou rekonštrukcie barokovej záhrady na Bratislavskom hrade. Dlhodobo aktívne pôsobí v Slovenskej komore architektov a posilňuje postavenie krajinnej architektúry na Slovensku.

Ing. Ivan Juhás je autorizovaný krajinný architekt, ktorý pôsobil v Arboréte Mlyňany, na Stredisku pre životné prostredie OSN v Bratislave, viedol vlastné záhradníctvo na Slovensku a pôsobil ako krajinný architekt v Kanade. Založil spoločnosť Imagine Development, ktorá sa venuje rezidenčným projektom a z jej dielne vyšiel aj unikátny projekt petržalskej obytnej zóny Hájpark.

Ísť späť