FBP: Jaroslav Michalko je víťazom programu EIT Jumpstarter

napísal

Slovensko má európskeho víťaza programu EIT Jumpstarter. Stal sa ním Ing. Jaroslav Michalko, PhD., z Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, s projektom BioConvert.

Po šiestich mesiacoch príprav a intenzívneho predakceleračného programu EIT Jumpstarter na podporu inovatívnych start-upov sa 1. decembra konalo európske finále. Odborná porota  vyhodnotila sedem najinovatívnejších start-upov v siedmich kategóriách: EIT health, EIT food, EIT raw materials, EIT energy, EIT urban mobility, EIT manufacturing a New European Bauhaus – nová kategória, ktorú iniciovala prezidentka Európskej komisie Ursula von der Layen. Priamy prenos finále sa kvôli pandémii konal tento rok online.

Prvé miesto v novej kategórii New European Bauhaus vyhral start-up BioConvert, ktorého spoluzakladateľom je Jaroslav Michalko z FBP SPU v Nitre. BioConvert využíva larvy múch na premenu potravinového odpadu na krmivo pre zvieratá bohaté na bielkoviny. Odborná porota ocenila inovatívnosť a aktuálnosť riešenia, unikátny podnikateľský model, existujúcu ochranu duševného vlastníctva, ako aj vybudovanie fungujúcej hmyzej farmy.

BioConvert bol zároveň jediným oceneným projektom zo Slovenska v rámci tohto ročníka súťaže.

Piaty ročník EIT Jumpstarter bol výnimočný tým, že organizátori obdržali rekordný počet 548 žiadostí, pričom 220 postúpilo do ďalšieho kola a 42 najlepších dostalo šancu postaviť sa pred odbornú porotu a súťažiť o finančné ceny. Najlepšie start-upy v každej kategórii získali 10-tisíc eur a vstupenku do siete komunity EIT.

V priebehu šesťmesačného programu EIT Jumpstarter mali inovátori možnosť naučiť sa základy budovania životaschopného obchodného modelu, mentori programu im poskytli neoceniteľné poznatky a pomohli im overiť svoj obchodný model. Vďaka úzkej spolupráci s komunitami EIT sa EIT Jumpstarter stal jedným z kľúčových predakceleračných nástrojov na prenos inovatívnych nápadov z laboratórií na trh.

Ako nás informoval Jaroslav Michalko, BioConvert je unikátny projekt. „V rozvinutých krajinách vrátane Slovenska sa až jedna tretina všetkých vyprodukovaných potravín vyhodí do koša. V spolupráci so súkromnou spoločnosťou zaoberajúcou sa zberom a spracovaním potravinového odpadu sme vytvorili jedinečné spojenie, ktoré umožňuje premeniť čerstvé hygienizované zvyšky potravín zo supermarketov a stravovacích zariadení na výživnú biomasu lariev hmyzu. Čerstvé alebo spracované larvy sa stávajú vysoko hodnotným bielkovinovým krmivo pre hospodárske zvieratá, ktoré sa zase stávajú potravou ľudí, čím sa cyklus premeny potravinového odpadu späť na potraviny uzatvára. Hmyz je veľmi efektívnym biokonvertorom živín. Na chov lariev v uzatvorenom prostredí je potrebných o 90 percent menej poľnohospodárskej plochy a vody v porovnaní napríklad s pestovaním sóje alebo kukurice. V súčasnosti do EÚ dovážame až 70 percent všetkých vysoko bielkovinových krmív. Preto naše riešenie predstavuje obrovský potenciál pre využitie surovín z lokálnych zdrojov na zvýšenie sebestačnosti SR a EÚ. Súčasné legislatívne zmeny na európskej úrovni dokazujú, že využitie hmyzu ako alternatívneho zdroja potravín má veľký potenciál,“ uviedol víťaz programu EIT Jumpstarter.

Dodal, že výhru v súťaži považuje za obrovský úspech a dôkaz, že sa uberajú správnym smerom.

„Nič z toho by však nebolo možné bez náležitej podpory a spolupráce. Touto cestou by som sa chcel rád poďakovať vedeniu Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre za poskytnutie potrebnej podpory a flexibility pri rozvoji tohto riešenia. Osobitne by som sa chcel poďakovať prof. Adriane Kolesárovej za jej podporu a príležitosť zúčastniť sa v programe EIT Jumpstarter. Vďaka patrí aj celému tímu kolegov z SPU.“

N záver J. Michalko konštatoval, že prepojenie výskumu s praxou a podpora inovatívnych projektov, ktoré riešia priority EÚ v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia je v dôležité nielen pre trvalo udržateľnú budúcnosť celej spoločnosti, ale aj pre uplatnenie absolventov SPU v Nitre s vlastnými myšlienkami na trhu. „Som rád, že som súčasťou univerzity, ktorá podporuje inovatívne myšlienky a mladých ľudí v rozvoji vlastných podnikateľských nápadov. Na našej fakulte sa rieši mnoho zaujímavých inovatívnych projektov s praktickým využitím, stačí si len vybrať.”

 

 

Ísť späť