Eva Tvrdá: FBP pripraví letnú školu pre stredoškolákov

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre úspešne zorganizovala šesť ročníkov intenzívnej mesačnej letnej školy Viva La Science pre vysokoškolských študentov biológie a biotechnológií. Budúci rok pripraví v rámci nového projektu letnú školu pre stredoškolákov. Viac už prezradí v rozhovore doktorka Eva Tvrdá z Ústavu biotechnológie, ktorá je koordinátorkou tohto projektu.

Tento rok vám končí projekt KEGA, v rámci ktorého ste organizovali dva trojročné cykly letnej školy Viva La Science. Čo je z vášho pohľadu najväčším prínosom tohto projektu?

V prvom rade, že podujatie poskytovalo vysokoškolákom jedinečnú možnosť zapojiť sa do každodenného reálneho výskumného diania. Najviac ma však tešia odozvy našich absolventov, najmä to, že väčšina z nich si našla prácu v odbore, ktorý študovali, čiže zameranom na biotechnológie. Veľa z nich sa uplatnilo v súkromných laboratóriách alebo v potravinárskom priemysle. Viacerí z nich sú doktorandi, napríklad aj tohtoroční úspešní absolventi doktorandského štúdia na SPU Lucia Galovičová a Filip Benca sú absolventmi prvého ročníka Viva La Science. Na FBP sme práve prijali doktorandku - biologičku z Košíc, ktorá je minuloročnou úspešnou absolventkou našej letnej školy.

Čo pripravíte na budúce leto? Bude letná škola pokračovať?

Podali sme nový projekt a budúci rok chceme ponúknuť aj nový koncept. Pôjde o týždennú interaktívnu letnú školu, tento raz zameranú na študentov stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí majú záujem o biológiu a chémiu.

Čo je hlavnou myšlienkou tohto projektu?

Myšlienkou je prezentovať stredoškolákom vedeckovýskumný život s cieľom rozvíjať ich kreatívne myslenie a efektívne pretvárať teoretické vedomostí na praktické zručnosti. Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si v našich laboratóriách protokoly a jednoduché pokusy. Súčasne chceme byť mobilní a plánujeme zorganizovať takzvaný biologický karavan. To znamená, že my, mladí výskumníci, pôjdeme na stredné školy s vedou, s jednoduchými prístrojmi, ktoré si študenti budú môcť priamo vyskúšať. Vnímam to ako veľmi dôležitú aktivitu, najmä v tých častiach Slovenska, kde sú šikovní študenti, ale nemajú priaznivé podmienky a možnosti pre štúdium potravinárstva, biológie, mikrobiológie a príbuzných vedných oblastí. Zájdeme za študentmi na Oravu, Liptov, Gemer, Novohrad, Spiš, Zamagurie a do ďalších regiónov. Témy, s ktorými sa budeme prezentovať, budú šité na mieru danej strednej škole.

Počas šiestich ročníkov Viva La Science ste určite mali viacero zaujímavých príbehov. Na ktorý si najradšej spomínate?

Pokiaľ ide o zaujímavé príbehy, bolo ich naozaj veľa. Letná škola spájala záujmy mladých ľudí, ktorých baví veda, mnohí sú dodnes v kontakte. Pre nás, výskumníkov, bolo zase skvelé vidieť, ako študenti rastú a menia sa na vedcov. Mám však aj jeden príbeh s prívlastkom najkrajší. Taký človek nevymyslí, napísal ho sám život. V roku 2019 absolvovala našu letnú školu študentka 2. ročníka magisterského štúdia botaniky v Košiciach. Na letnej škole ju zaujali prednášky riaditeľa Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach doktora Jána Gálika, zamerané na neurovedu, štúdium mozgu. Rozhodla sa tejto téme venovať a po ukončení magisterského štúdia botaniky začala u tohto špičkového odborníka študovať neurovedu. Letná škola FBP jej tak pomohla objaviť pravý vedecký záujem. A to nie je všetko. Zároveň si medzi spolužiakmi letnej školy našla aj svojho budúceho manžela, takže súčasne jej letná škola ovplyvnila aj osobný život.

Ísť späť