Edukatívna výstava Via Pribina aj na SPU

napísal

Študenti a zamestnanci SPU v Nitre majú možnosť zoznámiť sa s edukatívnou výstavou Via Pribina. Po Mestskom úrade v Nitre a OC Centro Nitra je od 4. do 21. novembra sprístupnená aj v priestoroch našej univerzity.

Putovnú výstavu organizovala spoločnosť Via Pribina v spolupráci s Creart Production pod vedením Mgr. Romany Bojdovej.

„Rýchlostná cesta Via Pribina je najrýchlejšie postavenou cestnou infraštruktúrou v Európe, 45 km bolo postavené za dva roky. Jej štyri úseky spájajúce Nitru a Tekovské Nemce, ku ktorým patrí aj severný obchvat Banská Bystrica, oslavujú tento rok 10 rokov od uvedenia do prevádzky,“ informovala Mia Bajáková, hovorkyňa Via Pribina.

Nosnú časť výstavy tvorí 12 panelov s informáciami o projekte, štatistikami a inováciami, ktoré neustále prebiehajú. Cieľom je priblížiť ju čo najširšej laickej i odbornej komunite.

„Nová podoba symbolizuje cestu budúcnosti, ako aj ciele - zostať v spojení s miestnou komunitou, jej obyvateľmi, mladými ľuďmi. Názov projektu i rýchlostnej cesty odráža dynamickejší vzhľad, vystihuje víziu udržateľnej diaľnice, nové premeny našej krajiny, pritom nezabúda ani na históriu našej krajiny a jej odkaz," uviedla hovorkyňa.

Ísť späť