Dvanáste Záhradnícke fórum aj s odborníkmi SPU

napísal

V Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa 14. februára začala celoslovenská konferencia Záhradnícke fórum. Dvanásty ročník je zameraný na aktuálne témy a trendy v záhradnej a krajinnej tvorbe súvisiace so zmenou klimatických podmienok. V programe vystúpia aj odborníci SPU.

Dvojdňové podujatie otvoril prorektor SPU pre komunikáciu a prax profesor Pavol Findura a inžinier Zoltán Balko, predseda Správnej rady Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SPKT), ktorá je organizátorom fóra.

V úvode prorektor P. Findura zablahoželal SPKT, ktorá tento rok oslavuje tridsať rokov svojej existencie. Konštatoval, že aj medzi účastníkmi fóra je mnoho našich absolventov, kolegov, ktorí účinne pôsobia v tomto združení. Ako uviedol, SPU potrebuje kombináciu záhradníctva a krajinnej a záhradnej architektúry. „V tomto zmysle sme postupovali aj pri nedávnej akreditácii našich študijných programov, ktoré sa snažíme neustále inovovať s cieľom zvyšovať kompetencie absolventov v praxi. Do týchto odborov univerzita investuje cez projekty, a to do ľudských zdrojov i infraštruktúry,“ povedal prorektor.

Zoltán Balko uviedol, že snahou združenia je predstaviť na podujatí prierez nových realizácií, odprezentovať nové záhradnícke technológie, materiály, nové normy a poskytnúť priestor na plodné diskusie. „Veríme, že naša činnosť je spájaná so slovom kvalita,“ podotkol.

Na odbornom fóre už tradične nebudú chýbať inšpiratívne príklady zo Slovenska i zo zahraničia, najmä z Českej republiky. V rámci programu vystúpia aj odborníci Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. Docent Attila Tóth predstaví revitalizáciu parkového námestia s trhoviskom Vlčany a doktor Marcel Raček tému Keď má záhradník v rukách dielo architekta. Riaditeľka Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre doktorka Barbora Čakovská priblížila Kreatívne centrum SPU v Nitre ako priestor pre udržateľné inovatívne riešenia.

 

Ísť späť