Docent Peter Juhás: Chceme nadviazať na vodácku tradíciu na našej univerzite

napísal

Vodáctvo je hobby aj relax. Prináša nečakané situácie, výzvy a radosť z ich zdolávania. Docent Peter Juhás z FAPZ sa mu aktívne venuje vyše tridsať rokov. Je prezidentom Klubu vodných športov Aquarius Nitra, ktorý je od roku 2019 členom Združenia športových klubov Slávia SPU.

„Náš vodácky klub funguje v podstate už od roku 1970. Spočiatku pod hlavičkou lokomotívna Nitra, neskôr sme prešli pod UKF,  potom sme založili občianske združenie, ktorého názov sa postupne menil až vznikol dnešný Klub vodných športov Aquarius Nitra,“ hovorí docent Peter Juhás. Ako sa uvádza v stanovách, cieľom klubu je zabezpečovať podmienky na vykonávanie vodných športov pre všetky vekové kategórie, napomáhať športovej príprave mládeže, organizovať vzdelávanie a tréning, vytvárať možnosti  športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia pre členov a ďalších záujemcov a zároveň prispievať k ochrane prírody v oblastiach, kde klub vykonáva svoju činnosť.

Vďaka ústretovosti vedenia SPU sa klub v roku 2019 presťahoval do lodenice v areáli Centra univerzitného športu SPU a plánuje ju postupne opraviť. „Hľadali sme nové priestory a vedenie univerzity a CUŠka nám ponúkli budovu, v ktorej kedysi sídlili práve vodáci.“ Mnohí si iste ešte pamätajú, že vodácke športy bývali bežnou súčasťou telesnej výchovy na našej univerzite. Každé leto sa organizovali vodácke tábory pre študentov a tréning kanoistov na rieke Nitre patril ku koloritu mesta. „Na túto tradíciu by sme radi nadviazali. Našim cieľom je umožniť znovu zamestnancom a študentom využívať lodenicu raz týždenne, aj keď nie sú členmi klubu. Verím, že sa nám to podarí a nájdeme ďalších nadšencov pre vodácku turistiku. Máme šesť nových dvoj- a trojmiestnych plastových lodí a príves,  čiže vieme urobiť akciu aj pre pätnásť - šestnásť ľudí,“ hovorí prezident nitrianskych vodákov. Zároveň oceňuje výbornú spoluprácu s vedením Centra univerzitného športu, ktoré im poskytlo všetky podmienky na usadenie klubu v nových priestoroch a tréning.

K lodenici kedysi patrilo aj drevené mólo, žiaľ bolo v zlom stave a bolo treba ho odstrániť. „Radi by sme sa v blízkej budúcnosti uchádzali o grant v rámci projektov a vybudovali nové. Je pravda, že v prírode móla nie sú, vodák musí vedieť nasadnúť do lode aj z brehu, ale pre začiatočníkov je to z móla pohodlnejšie. Musia sa najskôr naučiť, kam si majú položiť pádlo a ako si sadnúť, aby sa im loď neprevrátila,“ vysvetľuje docent Juhás.

Vodácka sezóna v klube začína už tradične 1. mája. „Bol by som veľmi rád, keby sa k nám tento rok pridali aj naši študenti. Prvomájový splav sa začína pri Študentskom domove Mladosť a smeruje do parku k Biskupskému hostincu, kde máme prestávku na občerstvenie, potom sa vraciame späť do lodenice. O týždeň, 8. mája, nás čaká ďalšia vodno-turistická akcia – jednodňový splav Váhu na úseku Sokolovce  - Hlohovec. Je to staré koryto Váhu, ide vlastne o akési zoznámenie sa s tečúcou vodou. Sú tam malé pereje, vlnky aj zákruty, sem-tam širšie, sem-tam užšie. Koncom mája chodievame na dunajské ramená, v júni nás čaká Hron a v lete mávame viacdňový splav, najčastejšie Dunaj.“

Docent Peter Juhás je nielen zanietený vodák, ale aj potápač a ochranca prírody, ktorý sa spolu s ďalšími nadšencami každoročne  zúčastňuje na čistení tatranských plies. Hovorieva, že najlepším ochrancom prírody je komár. „Keby bolo v Tatrách toľko komárov ako pri dunajských ramenách, nebolo by tam toľko ľudí ani smetí...“ :-) A aké sú jeho najobľúbenejšie vodno-turistické miesta? „Dunajské ramená na maďarskej strane,“ prezrádza. „Človek sa tam môže motať celé dni a obdivovať zaujímavé zákutia. Neďaleko obce Dunakiliti sa nachádza takzvané Dvojjazerie, kde voda nepreteká cez hrádzu, ale presakuje zospodu a je neskutočne čistá. Žiaľ, pred dvomi rokmi túto oblasť vyhlásili za národný park a na niektoré miesta je už vstup úplne zakázaný. Pekná trasa je však napríklad aj Malý Dunaj, vychádza sa z Jahodnej, za dva dni ste v Kolárove a na štvrtý deň prídete do Patiniec alebo Radvane. Tam je veľmi dobrý koncový bod – Sedliacka čárda, kde výborne varia.“ :-)

Ak vás láka vodná turistika a chcete si vyskúšať pohľad na rieku z lode, v Klube vodných športov Aquarius Nitra radi privítajú každého, kto má vzťah k vodným športom. Kontakt: peter.juhas@uniag.sk https://www.aquarius.sk/

 

Na snímkach:

1. - 3. Lodenica v areáli Centra univerzitného športu SPU, v ktorej od roku 2019 sídlia vodáci z klubu Aquarius

4. Prvomájový splav rieky Nitry

5. Na dunajských jazerách

6. Splav Dunaja zo Zlatnej na Ostrove po sútok s Ipľom, v pozadí Ostrihom

7. Táborisko v Dunakiliti

8. Splav Ipľa – vtok do Dunaja

9. Splav Dunaja - táborisko pri Patinciach

10. Splav Ipľa – raňajky v táborisku pre Čenkove

11. Hron – príchod do Zvolena

12. Štartovací bod v Čuňove, pokračujeme po starom koryte až k vtokom do maďarských ramien

13. Prehrádzka pri Slovenskej Lupči zvyšuje hladinu, podľa vodákov je to však bezpečný úsek

14. Dunajské ramená na slovenskej strane sú umelo zregulované a pretvorené prehrádzkami

15. Na Malom Dunaji

16. Táborisko pri Patinciach

17. Maďarské dunajské ramená - kanál do Dvojjazeria

18. Maďarské ramená

19. Členovia klubu sa desiatky rokov zúčastňujú na čistení tatranských plies. Výstup na Temnosmrečianske pleso

20. Docent Peter Juhás po čistení Nižného Valenbergovho plesa

21. Časť "úlovku" - smeti, mince, handry, fľaše...

 

Ísť späť