Deň poľa k zberu krmovín predstavil najmodernejšiu poľnohospodársku techniku

napísal

Aspekty kvality zberu krmovín a inovačné trendy v strojoch pre zber krmovín boli hlavnými témami Dňa poľa k zberu krmovín, ktorý sa konal 24. júna. Organizátori – Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o., Kolíňany a spoločnosť AGRALL, pripravili aj praktickú ukážku mechanizácie na zber krmovín na produkčnej lúke. Aspekty kvality zberu krmovín priblížil konateľ VPP Pavol Findura. „V súčasnosti chovatelia dobytka často hľadajú príčinu poklesu produkcie mlieka. Podstata problému veľakrát spočíva práve v tom, čím kŕmime hospodárske zvieratá. Zabezpečenie požadovanej kvality krmovín ovplyvňuje aj správne nastavanie strojov na zber krmovín, ako aj zber krmovín v optimálnom agrotechnickom termíne,” uviedol konateľ. Dodal, že cieľom odborníkov SPU je diseminácia poznatkov v oblasti pestovania a zberu krmovín smerom k odbornej verejnosti, získaných v rámci výskumných prác. Ďalšou snahou boli praktické ukážky v oblasti nastavenia celej linky pre ošetrovanie a zber krmovín na kosienku z pohľadu ovplyvnenia kvality zberu krmovín. Tiež priblížiť vízie výrobcov techniky do budúcnosti a súčasné trendy vo vývoji poľnohospodárskej techniky v zbere krmovín. Podľa slov P. Finduru, súčasný stav slovenského poľnohospodárstva sa vyznačuje značným zastaraním jeho technickej základne. Poľnohospodárske stroje tvoria vyše 55 percent majetku väčšiny poľnohospodárskych podnikov. Podľa prieskumu až 52 percent strojov využívaných v rastlinnej výrobe na Slovensku má viac ako 12 rokov, uviedol. Mení sa aj vzdelanostná štruktúra pracovníkov v oblasti poľnohospodárskej techniky. „Nepripravenosť ľudského kapitálu na nové úlohy spojené s digitalizáciou sektora je možné považovať za najväčšiu prekážku jej rozvoja a riziko úspešnej realizácie digitálnej transformácie poľnohospodárstva,“ upozornil odborník.

Inovačné trendy v strojoch pre zber krmovín predstavili zástupcovia spoločnosti Agrall, ktorá je tradičným dodávateľom poľnohospodárskych strojov a zariadení techniky Claas.

Produktový manažér na traktory Martin Tlstý predstavil portfólio traktorov firmy Claas. „V roku 2017 firma predstavila CEMOS systém pre inteligentné riadenie techniky. Traktory Claas riešia aj problematiku utláčania pôdy, vďaka systému a vhodnej úprave tlaku v pneumatikách je možné dosiahnuť až 17 % úspor pohonných hmôt. Zároveň vďaka vyššej plošnej výkonnosti možno znížiť celkový čas strávený na poli až o desiatky hodín,“ zdôraznil Tlstý. Dodal, že traktory pre “demo ukážky” AXION 870 Cmatic môžu prvovýrobcovia vidieť už aj na Slovensku.

Produktový manažér pre stroje na zber krmovín Peter Jobbágy predstavil modely žacích strojov rodiny Claas Disco, obracače krmovín Volto, riadkovače krmovín Liner, lisy Variant, teleskopické nakladače Scorpion či kolesové nakladače Torion.

Digitalizácia a automatizácia neobchádza ani oblasť poľnohospodárstva, tadiaľ smeruje budúcnosť. Ponuku digitálnych riešení firmy Claas, napríklad obslužných softwérov na tvorbu výnosových máp, aplikačných máp a iných podporných informácií, priblížil projektový manažér pre digitálne riešenia Adam Čudaj.

Témou bola aj telematika. Firma Claas svojou telematikou povýšila informácie o technike na vyšší level tým, že touto technológiou pre odosielanie a ukladanie informácií vzťahujúcich sa k vzdialeným objektom pomocou telekomunikačných zariadení, vybavila kombajny, rezačky, traktory, teleskopické nakladače, kolesové nakladače a prípojné zariadenia (TONI). Systém sa ovláda cez webové rozhranie alebo v mobilnej aplikácii určenej pre IOS alebo Android.

V rámci praktickej ukážky si účastníci seminára prezreli modernú techniku - lis na okrúhle balíky s variabilnou komorou – pri rýchlom a efektívnom zbere trávnatého porastu na seno na produkčnej lúke strediska VPP v Žiranoch.

Ísť späť