Dajme STOP-ku plytvaniu potravinami. Urobme to pre nás ľudí a pre planétu

napísal

Ukončenie nezmyselného a nezodpovedného plytvania potravinami je nevyhnutnosťou vo svete, kde počet ľudí trpiacich hladom za posledné roky postupne narastá a pritom denne vyhadzujeme tony jedla. Je to nielen nemorálne, ale aj nezodpovedné k nášmu životnému prostrediu a prírodným zdrojom potrebným na ich výrobu, ako sú voda, pôda, energia, pracovná sila, kapitál a ďalšie zdroje, ktoré končia v odpade spolu s potravinami. Odhaduje sa, že až 38 percent globálnej spotreby energie pri výrobe potravín končí v koši. Okrem toho potravinový odpad na skládkach emituje skleníkové plyny, ktoré prispievajú k zmene klímy.

Už druhý rok si z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pripomíname 29. septembra Medzinárodný deň povedomia o plytvaní s potravinami, pričom každý jeden deň môže každý jeden z nás prispieť k odstráneniu tohto globálneho problému.

Prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2020 symbolicky počas pandémie COVID-19, ktorá priniesla najväčšiu globálnu recesiu v histórii a prinútila svet uvedomiť si, že musíme zmeniť spôsob, akým vyrábame a konzumujeme naše potraviny. Nastal čas pretransformovať naše potravinové systémy udržateľnejším a odolnejším spôsobom.

Poďme do toho spoločne! Prijmime záväzok, pre ľudí a pre našu planétu, že spravíme všetko čo je v našich silách preto, aby sme znížili plytvanie potravinami a najmä sa naučili ako tomu úplne predchádzať. Stačí začať malými krôčikmi, ako prestať kupovať prebytočné potraviny, správne potraviny skladovať, maximálne využiť zvyšky atď. Okrem toho sú potrebné koordinované aktivity vládnych inštitúcií, súkromného sektora a rôznych organizácií, aby sa podarilo vyriešiť tento problém na globálnej úrovni. Zmena správania spotrebiteľov je však hlavnou hnacou silou pre dosiahnutie zásadnej zmeny v celom hodnotovom potravinovom reťazci.

Viac informácií na www.foodrus.eu a www.jedloniejeodpad.sk

 

Ísť späť