Cenu sv. Gorazda získala Renata Artimová z FBP

napísal

Z rúk ministra školstva si 29. apríla prevzalo Cenu sv. Gorazda 60 pedagógov a 30 žiakov a študentov. Medzi ocenenými bola aj Ing. Renata Artimová, doktorandka z Katedry mikrobiológie, Ústavu biotechnológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Slávnostný akt sa uskutočnil 29. apríla v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia pedagógov v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa.

„Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling pri príležitosti slávnostného oceňovania.

Na túto prestížnu cenu sú študenti nominovaní na základe mimoriadnych výsledkov celoštátneho významu alebo na základe reprezentácie Slovenskej republiky v zahraničí v študijnej oblasti, umeleckej, športovej alebo za humánny čin.

Medzi ocenenými študentmi Cenou sv. Gorazda bola aj Ing. Renata Artimová doktorandka 4. ročníka v ŠP molekulárna biológia z FBP. Ocenená bola za výborné študijné výsledky a proaktívny prístup pri rozvoji vedeckej činnosti, ako aj za výbornú publikačnú činnosť. V doktorandskej práci, ktorú rieši pod vedením prof. Sone Javorekovej, sa zaoberá problematikou hľadania nových a účinných bioaktívnych metabolitov produkovaných baktériami podporujúcimi rast rastlín (Plant Growth Promoting Bacteria - PGPB). V budúcnosti sa naďalej plánuje venovať danej problematike s cieľom vyvíjať biohnojivo, ktoré by bolo významné nielen z vedeckého hľadiska, ale aj s potenciálom jeho aplikácie v praxi.

 

Ísť späť