Agrofilm už tradične premieta aj na SPU

napísal

Súčasťou 39. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm je aj premietanie filmov na akademickej pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V posluchárni Fakulty ekonomiky a manažmentu si počas dnešného dňa, 5. októbra, môžu záujemcovia pozrieť vybrané filmy, ktoré súvisia s aktuálnymi otázkami poľnohospodárstva, potravinárstva a riešenia globálnych problémov. Sú to témy ako trvalo udržateľné hospodárenie, globálna klimatická zmena, ochrana ekosystémov, pôdy a vody, rast materiálnej spotreby, produkcia zdravých a bezpečných potravín, ale aj iné oblasti prepojené na študijné programy našej univerzity.

Práve na to, ako potraviny vznikajú a čo všetko stojí za ich produkciou, sa zameriava tohtoročný filmový festival Agrofilm, ktorý prebieha od 2. do 7. októbra. Prináša 90 dokumentárnych filmov z 22 krajín sveta.

Cieľom festivalu je priblížiť všetkým záujemcom rozmanitý svet poľnohospodárstva, neobyčajného vidieka, trvalo udržateľného využívania zdrojov, potravinárstva, ale aj vedy a výskumu. Organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v Lužiankach pri Nitre.

Ísť späť