Kontakt

Poľnohospodár - online spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre


Vydáva: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

ISSN 1336-2976

Vedúca redaktorka: PhDr. Renáta Chosraviová
Technická redaktorka: Lujza Záhoráková

tel.: + 421 37 641 5538 (5533)
e-mail: redakcia@polnohospodar.sk
web: www.polnohospodar.sk
FB: www.facebook.com/Polnohospodar