Aktuálne

Spoločnosť Profesia už po pätnástykrát zostavila rebríček absolventov vysokých škôl. V TOP10 sa dlhodobo umiestňuje SPU v Nitre, ktorá tento rok obsadila siedme miesto.

Na pôde univerzity sa 22. júna začalo dvojdňové celoslovenské stretnutie koordinátorov Erasmus+. Podujatie je príležitosťou na zdieľanie skúseností z realizácie a administrovania programu v rámci vysokoškolského vzdelávania.

Akademický senát FEM SPU v Nitre na svojom zasadnutí 21. júna zvolil Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú za dekanku FEM SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 - 2027.

Na pôde univerzity sa 16. a 17. júna zišli odborníci zo siedmich krajín EÚ, aby diskutovali o implementácii Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Folklórny súbor ZOBOR, ktorý je súčasťou SPU v Nitre od jeho založenia v roku 1956, tento rok oslavuje 66. výročie. Súbor patrí medzi najstaršie a najznámejšie folklórne telesá na Slovensku.

Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre v budúcom období povedie nový dekan.

Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre zvolil 1. júna prof. Romana Gálika za kandidáta na dekana TF na funkčné obdobie 2022 - 2026.