Aktuálne

Po dlhých a náročných rokovaniach uzatvorila KOZ SR so zástupcami poverenými vládou a zástupcami zamestnávateľov Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnancov „verejnej služby“ na rok 2022.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Centrom Slniečko, n.o., organizuje od 15. do 21. decembra 2021 zbierku vecí pre deti a ženy, dočasne ubytované v zariadeniach krízovej intervencie.

Na zasadnutí Vedenia SPU v Nitre, ktoré sa konalo 13. decembra, rektorka SPU doc. Klaudia Halászová odovzdala dekréty desiatim novým docentom.

Slovensko má európskeho víťaza programu EIT Jumpstarter. Stal sa ním Jaroslav Michalko z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, s unikátnym projektom BioConvert.

Profesor Marián Brestič a docent Marek Živčák z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre získali prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2021.

Program Erasmus+ je pre SPU v Nitre kľúčovým zastrešením mobilitných aktivít na našej univerzite. Dôkazom o zanietenej realizácii je aj ocenenie, ktoré univerzita v týchto dňoch získala.

Slovensko si 17. novembra pripomína 32. výročie Nežnej revolúcie a štátny sviatok Dňa boja za slobodu a demokraciu. Účastníkmi týchto historických udalostí na vtedajšej VŠP boli mnohí naši pedagógovia, medzi nimi aj Ing. Ján Gažo, PhD..