Aktuálne

Jarný beh okolo Botanickej záhrady SPU, grilovačku, ochutnávku experimentálnych a inovatívnych potravín z dielne Fakulty biotechnológie a potravinárstva  ponúklo športové podujatie 21. marca v areáli univerzity.

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre sa 9. - 11. marca konalo stretnutie študentov prvého ročníka magisterského stupňa štúdia Danube AgriFood Master a zástupcov konzorcia CASEE siedmich univerzít.

Zástupcovia poľského Inštitútu záhradníctva v Skierniewice - prof. Stanislaw Kaniszewski a prof. Lidia Sas-Paszt, spoločne s poľským producentom hnojív, pôdnych biostimulátorov z firmy Mirpol - Miroslawom Lopuckim, navštívili 9. marca SPU v Nitre.

Združenie pestovateľov obilnín a Slovenský zväz olejninárov pod záštitou Jaroslava Karahutu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zorganizovali 9. marca medzinárodný odborný seminár Inovatívnymi prístupmi v rastlinnej výrobe k cieľom SPP.

Na Technickej fakulte pod záštitou dekana prof. Romana Gálika otvorili 7. marca tretí ročník Agrion univerzity, ktorú zastrešuje Agrion – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.

O skúsenosti, ktoré sprevádzali proces implementácie vnútorného systému na univerzitách v Českej republike sa podelila riaditeľka odboru kvality na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI) Kateřina Oleksíková.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má nové logo. Cieľom zmeny je zjednotiť a zjednodušiť vizuálnu komunikáciu univerzity a zlepšiť použiteľnosť loga.