Absolventi

Peter Scholc je úspešným absolventom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  SPU v Nitre. Zaujímalo nás, ako si spomína na študentské obdobie a ako sa mu darí  vzdelanie zúročiť v praxi.

Peter Šútovský, vedúci laboratória Animal Science

Profesor Peter Šutovský a jeho manželka Miriam sú úspešnými absolventmi SPU v Nitre z roku 1989. Životné cesty ich pred 19 rokmi zaviedli do USA.

„Záhradníctvo je neodmysliteľnou súčasťou môjho života, tak ako je trávnik neodmysliteľnou súčasťou každej záhrady,“ hovorí čerstvý absolvent doktorandského štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.

"Vinohradníctvo a vinárstvo ma dodnes živí, takže lepší prechod z teórie do praxe som si ani nemohol priať," hovorí absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

„Dôležité je, aby sa človek uplatnil v tom, čo vyštudoval,“ hovorí absolvent verejnej správy a regionálneho rozvoja na Fakulte európskych štädií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

"Mojím snom bolo spojiť vidiek, prírodu, polia, so záujmom o techniku," hovorí absolvent mechanizácie poľnohospodárstva na vtedajšej Mechanizačnej fakulte VŠP v Nitre.

Floristu a dizajnéra Róberta Bartolena netreba osobitne predstavovať. Jeho meno je už v súčasnosti pojmom v oblasti v ktorej pôsobí doma i v zahraničí. Je to v prvom rade vďaka jeho talentu, vysokému pracovnému nasadeniu a profesionalite.